Humanistička radionica


 

Slobodnomisliteljska Akademija Centra za građansku hrabrost mjesto je poticanja i promicanja slobodne i kritičke misli, racionalne i znanstvene spoznaje, humanističkih vrijednosti, feminističke teorije i aktivizma i građanske hrabrosti. Akademija već četvrtu godinu nudi humanističke radionice za osnovnoškolsku djecu.

Humanistička radionica za osnovnoškolsku djecu potiče na sumnju, shodno tome na istraživanje i kritičko propitivanje postojećeg, ohrabrujući djecu da imaju povjerenje u vlastiti razum. Djecu se također upoznaje s borbom i naslijeđem boraca za ljudska prava čime im se razvija osjećaj suosjećanja i solidarnosti za potrebe i prava drugih, posebice obespravljenih članova društva. Takav pristup potiče suživot u različitosti – prihvaćanjem drugih iako drugačijih.

Radionica je nastala iz potrebe koju smo prepoznali prvo kod ireligioznih roditelja – potrebe i želje da se djeci ponude humanističke vrijednosti koje se nedovoljno nude u današnjem školskom sustavu. Poticanje kritičkoga mišljenja i racionalne spoznaje, jačanje osobnoga identiteta i prije svega siguran prostor u kojemu će djeca moći slobodno i bez straha izreći svoje mišljenje i iskustva iz škole i života dio su svake radionice. Iskustva iz dosadašnjih radionica pokazuju da su potrebu za humanističkim radionicama osjetile i vjerničke obitelji koje ne žele da im djeca budu uskraćena za poduku iz humanističkih vrijednosti. Naša su vrata širom otvorena za svu osnovnoškolsku djecu.

Prijavite se na stranici

radionice.net

Članak u novinama
Članak u novinama

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

The Center for Civil Courage started in April 2013 its project ‘Freethought Academy’ which presents to elementary school children humanist lectures and workshops. Since we are freethinkers, we are alarmed by rigid religious world wide spread of views that influence our children too. Thus we have decided to give the children the right tools in the form of humanist workshops.

The Freethought Academy’s Humanist workshops for elementary school children are a place where we encourage and promote free and critical thinking, rational and scientific ideas, humanistic principles, feminist theory and activism, and civil courage. The workshops offer skeptical thinking and, consequently, exploration and critical evaluation of existing knowledge while encouraging children to have confidence in their own reasoning. Children are also introduced to human rights struggle and heritage thus developing their compassion and solidarity with needs and rights of other, especially underprivileged members of society. This approach encourages coexistence in diversity through accepting others, even though they may be difference. With their peers and expert lecturers in the fields of science, humanism, feminism and human rights; by using creative activities that develop creative thinking, the children are be given the right tools to think rationally about the world.

 
 

POVEZANI ČLANCI


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *