Donacije Centru

Naš aktivizam ovisi o volonterskom radu naših članova, ali i o novčanoj podršci kroz članstva i donacije.

Donacije se mogu ponuditi za rad udruge i/li samo za određen(e) projekt(e) udruge.

Broj računa udruge je:  IBAN HR3023600001102296093
 
Banka: Zagrebačka banka d.o.o., 10 000 Zagreb, Hrvatska

Primatelj: Centar za građansku hrabrost

Zvonigradska 33, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Centar za građansku hrabrost je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija.
 

U skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak (NN 177/2004, Čl. 36, St. 27) doniranjem se ostvaruje porezna olakšica:

Porezni obveznici mogu uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiro račun, a u kulturne, odgojno – obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak.

Prema odredbama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 95/2005, Čl. 89, St. 1, Toč. 11) za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi danih darovanja prema Čl. 36, St. 27 Zakona, treba priložiti presliku naloga o doznaci u novcu.

 
 

POVEZANI ČLANCI


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *