Centar za građansku hrabrost pripremio je razne šprance, koje se mogu slobodno koristiti. O određenoj temi, za koju je špranca pripremljena, možete se podrobnije informirati na odgovarajućim stranicama.

Pozivamo sve zainteresirane osobe da nam se slobodno jave, ako imaju pitanja i/li nas žele izvijestiti o svojim iskustvima i/ili odgovorima nadležnih tijela na njihove upite i zahtjeve.

Za početak nudimo naš poznati informativni priručnik “Bez boga, bez vjeronauka” – u online i pdf varijanti – koji će svim zainteresiranim roditeljima prvašića i starijih školaraca ponuditi informacije o školskom vjeronauku i pravima djece na sekularno školstvo.

 

 


Špranca za koju nismo mislile da ju ikad moramo objaviti – izričita zabrana da dijete koje ne pohađa školski vjeronauk, bude prisutno na tom satu.

  

Šprance za ispis sa školskog vjeronauka i/ili za zbrinjavanje djece koja ne pohađaju školski vjeronauk – pisane u word.doc-formatu – možete preuzeti, preoblikovati i ispuniti vašim podacima te poslati preporučeno nadležnim institucijama.Radi mnogobrojnih upita zabrinutih roditelja, koji bi također rado reagirali na knjigu “Mali ratni dnevnik” Stjepana Tomaša, ali ne znaju kako i kome, Centar za građansku hrabrost nudi šprancu pritužbe u wordu, koju treba dopuniti osobnim podacima i vlastitim impresijama i mišljenjima, te poslati na adresu Pravobraniteljice za djecu (info@dijete.hr) i/li na Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U našoj špranci su navedena povrijeđena prava prema člancima UN-Konvencije o pravima djeteta, popis (nekih) spornih dijelova knjige i skenirani dijelovi iz knjige, prema mišljenju naših aktivista, a koji se mogu slobodno preuzeti.

Špranca za tužbu
– klikni sliku

 

 

en_GB
%d bloggers like this: