Pravni spisi

Naziv udruge: Centar za građansku hrabrost Skraćeni naziv udruge: Hrabrost Engleski naziv udruge: Center for Civil Courage Skraćeni engleski naziv udruge: Courage Sjedište: 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 78618275017 Mail adresa: info@civilcourage.hr Internet adresa: www.civilcourage.hr Godina osnutka udruge: 2011. Broj računa udruge je:  IBAN HR3023600001102296093 Banka: Zagrebačka banka d.o.o., 10 000 Read more…

Budi član/ica!

Svaka fizička i pravna osoba može se pridružiti Centru za građansku hrabrost na temelju pristupnice te upisom u Registar članova Centra. Članstvo može biti: aktivno, podupiruće, solidarno i počasno članstvo. Za primanje u aktivno članstvo Centra obavezno se podnosi pismeni zahtjev u obliku pristupnice u kojem su sadržani potrebni podaci, dokumentacija Read more…