Udruga Centar za građansku hrabrost osnovana je 2011. sa ciljem promicanja i poticanja građanske hrabrosti, osviještenih vrijednosti humanističke misli i slobodoumlja, slobode savjesti, uvjerenja i mišljenja te feminističke etike odgovornosti i solidarnosti u zaštiti ljudskih prava, ravnopravnosti i u kritičkom suočavanju sa prošlošću.

Naš aktivizam je nadahnut evolucijskim humanizmom, politikom feminističke solidarnosti i imperativom građanske hrabrosti.  

PODRŽITE NAS - DONIRAJTE!

nAše AkTivnoSti

mEdiA seRvis

Centar u medijima

Centar u medijima

Video snimke

Video snimke

Centar na Facebooku

Centar na Facebooku

kOntAKt

Centar za građansku hrabrost​
Bankovni račun udruge (IBAN):
HR6823600001102930371
Swift code: ZABAHR2X
Centar za građansku hrabrost,
Zagreb, Hrvatska

oBrazaC