Adekvatno zbrinjavanje učenika koji ne pohađaju vjeronauk

Published by admincourage on

Prvo pismo
Ministarstvu

Ministarstvo znanosti, odgoja i obrazovanja RH
Uprava za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38
10000 Zagreb
Poštovani ministre Mornaru,

primili smo Vaš odgovor na naš zahtjev za adekvatnim zbrinjavanjem učenika osnovnih škola koji ne pohađaju vjeronauk i, nažalost, nismo zadovoljni odgovorom. Naime, tvrdnje u Vašem odogovoru proturječe mišljenju pravobraniteljice za djecu kojoj smo poslali isti dopis. Sama pravobraniteljica tvrdi da je zaprimila „pritužbe roditelja na organizaciju i provedbu nastave vjeronauka i ostalih izbornih predmeta u osnovnoj školi, koje ukazuju na to da za djecu koja ne pohađaju vjeronauk nije osmišljen odgovarajući alternativni sadržaj, odnosno izborni predmet, čime se ukazuje na nejednake obrazovne standarde i mogućnosti djece u osnovnoj školi.“ Vaše preporuke školama o organizaciji alternativnih sadržaja i adekvatnom zbrinjavanju djece koja ne pohađaju vjeronauk naprosto ne mogu biti realizirane ako za njih ne osigurate sredstva, odnosno ako ne osigurate ulazak zbrinjavanja takve djece u plaćenu satnicu školskog osoblja koje bi se za njih trebalo brinuti. Ako ne osigurate plaćenu satnicu, odnosno ako rad s djecom koja ne pohađaju vjeronauk ne tretirate kao rad s djecom koji ulazi u radnu obavezu školskog osoblja, onda zapravo tražite od školskog osoblja da taj posao obavlja besplatno, mimo svoje plaćene satnice što je protivno zakonu. Mnoge škole ne organiziraju alternativne sadržaje za učenike koji ne pohađaju vjeronauk iz jednostavnog razloga zato što im za to niste osigurali sredstva – same preporuke nikako nisu dovoljne što je pokazala i praksa, kako vidimo i u ocjeni dječje pravobraniteljice koju možete naći na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.dijete.hr/.

U Vašem odgovoru ste naveli vjerske zajednice s kojima Republika Hrvatska ima potpisan sporazume na osnovu kojih mogu izvoditi školski vjeronauk, ali ste prešutjeli činjenicu da ti ugovori tek omogućuju (nikako ne JAMČE) izvođenje školskog vjeronauka i to ne u sklopu redovne satnice kao što je riječ s katoličkim vjeronaukom. Naime, Ugovorom Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije JAMČI se izvođenje nastave katoličkog vjeronauka „pod istim uvjetima pod kojima se izvodi nastava ostalih obveznih predmeta, napose s obzirom na položaj vjeronauka unutar rasporeda sati“ (Članak 1, aleja 4). Uz to, za organizaciju vjeronauka drugih vjerskih zajednica potrebno je skupiti određeni broj učenika u jednom razredu što najčešće nije moguće (time se zapravo indirektno diskriminira manje vjerske zajednice u odnosu na najveću), a takva se nastava, čak i kada za nju ima dovoljno učenika, redovito izvodi izvan redovne satnice.

Dakle, nikakvim ugovorima se NE JAMČI izvođenje nekatoličkih vjeronauka pod jednakim uvjetima kao i nastava katoličkog vjeronauka.

Uz to, posve ste zaboravili na prava djece čiji roditelji nisu članovi nikakvih vjerskih zajednica – na djecu ateista, agnostika, neinstitucionalnih vjernika, odnosno ljudi s vlastitim individualnim svjetonazorima. Zašto mislite da je u redu privilegirati organizirano vjerovanje i članove religijskih organizacija (odnosno njihove hijerarhije) u odnosu na ateiste, agnostike, neinstitucionalne vjernike i slobodne mislitelje? Zašto ne želite odobriti neku vrstu humanističkog slobodnomisliteljskog obrazovanja za ostale kako bi svi učenici uistinu pohađali javne škole u Republici Hrvatskoj pod istim uvjetima? Zašto ne želite financirati barem satnicu osoblja koje bi se bavilo s učenicima koji ne pohađaju vjeronauk i koje bi s njima izvodilo neki alternativni program?

Uz sve moramo napomenuti da su kod samog izbora upisivanja ili neupisivanja vjeronauka u mnogim sredinama roditelji izloženi velikom pritisku – ako je takve djece malo, razrednici roditeljima redovito sugeriraju da ipak upišu dijete na vjeronauk jer nemaju neko drugo rješenje i sami upozoravaju na to da će dijete koje ne pohađa vjeronauk biti izdvojeno i obilježeno. Visok postotak djece koja pohađaju školski vjeronauk dobrim je dijelom rezultat takvog pritiska. Zbog svega ovog još jednom Vas molimo da uistinu uložite realni napor kako bi se suzbila diskriminacija učenika koji ne pohađaju vjeronauk, da barem osigurate alternativu za sve učenike i da spriječite sve moguće pritiske kojima su takvi učenici i njihovi roditelji redovito izloženi.

Zagreb, 6.9.2015.

Srdačan pozdrav!