Izborni predmet Vjeronauk – čekamo očitovanje MZO

Published by admincourage on

Na naša pitanja iz maila nije odgovoreno. Pa smo 29. 01. 2018. poslali pitanja pismeni putem.

I čekamo odgovor.


Služba za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje
Voditeljica Službe: Ingrid Jurela Jarak
Telefon: +385 1 4594 255

 

Centar za građansku hrabrost, 10000 Zagreb

Zagreb, 14.09.2017

Poštovane/i,

kao što smo u utorak, 12. rujna 2017. godine, dogovorile s voditeljicom Službe za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, gospođom Jurelom Jarak, javljamo Vam se i molimo da se očitujete o pravima osnovnoškolske djece koja ne pohađaju sate izbornog predmeta Vjeronauka u školama.

Želja nam je da Vaš pismeni odgovor konačno razriješi neke nedoumice i oprečne izjave koje se mogu saznati iz medija, da konkretno informira javnost, posebice roditelje, ali i školsko osoblje, o pravnim okvirima za rješavanje problema koji se svake godine iznova postavljaju pred njih, (za roditelje) opravdano, (za školu) moguće, ali i zakonski obavezno.

Udruga Center za građansku hrabrost zalaže se za dosljednju primjenu načela odvojenosti vjerskih zajednica od države prema čl. 41 Ustava RH s naglaskom na dosljednu primjenu sekularnih vrijednosti u školstvu Republike Hrvatske i na prava djece na vlastiti izbor uvjerenja ili vjere (čl. 40 Ustava RH i čl. 14. Konvencije o pravima djeteta). Stoga nam se mnogi roditelji osnovnoškolaca obraćaju kada se nađu u nezavidnoj situaciji da škola njihove djece ne prihvaća i/ili ne ispunjava svoje dužnosti prema učenicima. To se posebice odnosi na adekvatno zbrinjavanje djece koja ne pohađaju izborni predmet Vjeronauk u vrijeme kada njihovi vršnjaci taj sat posjećuju.

Molimo Vas da nam ponudite odgovore na naša pitanja:

1. Prije nekoliko godina Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je preporuku svim školama o zbrinjavanju djece koja ne pohađaju Vjeronauk i o tome da se izborni predmet Vjeronauk stavi u prvi ili posljednji sat satnice. Molimo Vas da nam pošaljete presliku tih preporuka (s datumom).

2. Možete li nas informirati na koji način Ministarstvo, nadležne institucije, a i same škole, osiguravaju prikladan nadzor djece koja ne pohađaju Vjeronauk – postoji li osigurano mjesto u plaćenoj satnici nastavnika ili knjižničara koji bi u to vrijeme pazili na djecu ili nisu predviđena nikakva konkretna rješenja? U tom su slučaju javne izjave i preporuke školama zapravo zamagljivanje očiju pri čemu škole svjesno znaju da za djecu koja ne pohađaju Vjeronauk nisu osigurali nikakvo rješenje?!

3. Raduje nas da sve više škola postaje svjesno svoje obaveze prema djeci koja ne pohađaju izborni predmet Vjeronauk. Ta djeca više nisu nevidljiva u školskom sustavu zahvaljujući i ustrajnosti njihovih roditelja, ali i sveopćem osvješćivanju javnosti o njihovom neravnopravnom položaju i njihovim pravima, posebice o pravu nepohađanja Vjeronauka kao izbornog predmeta.

Još prije nekoliko godina djeca koja ne pohađaju Vjeronauk kao izborni predmet bila su prepuštena sama sebi, bez nadzora – ili su sjedila u hodnicima, lutala po dvorištima ili stajala pred zatvorenim vratima knjižnice.

U slučaju da škola nije spremna ući u konstruktivni dijalog s roditeljem, molimo Vas da nas informirate kome se roditelj može obratiti i na koji način? Treba li roditelj zahtijevati od ravnatelja pismeno očitovanje, koje mogu proslijediti dalje nadležnim institucijama?

4. Je li pozivanje djece da nazoče satovima Vjeronauka kao izbornog predmeta kako “ne bi bila sama” – adekvatno zbrinjavanje djece prema mišljenju Ministarstva? Ima li roditelj, u ime djeteta, pravo zahtijevati da se takav prijedlog uopće ne nudi djetetu? Može li roditelj zahtijevati da zbog neprihvaćanja takvog prijedloga dijete ne bude izloženo animozitetu nastavnog osoblja ili svojih vršnjaka?

5. U Republici Hrvatskoj je posebno važno istaći da pravo djeteta na vlastiti izbor svjetonazora podrazumijeva (i) slobodu od religije: dijete – konkretno unutar školskog sustava – ima pravo da mu se vjerska uvjerenja i/ili religijska načela ne nameću i da ne sudjeluje u obredima, proslavama i drugim praksama koja ne odgovaraju svjetopoimanju djeteta ili njegove obitelji. Postoji li preporuka školama da se suzdrže od takve prakse tj. da svaki put “ne zaborave” naznačiti da su posjete religijskim obredima fakultativne naravi, kako za djecu, tako i za ostalo školsko osoblje?

6. Koristimo priliku da podsjetimo Ministarstvo da smatramo svrsishodnim osigurati djeci koja ne žele pohađati Vjeronauk u školi pohađanje alternativnih nastavnih sadržaja kako bi se za sve učenike ujednačila ponuda nastavnih sadržaja u kvantitativnom i u kvalitativnom smislu. Stoga predlažemo uvođenje alternativnog izbornog predmeta za učenike koji ne pohađaju Vjeronauk u školi.

7. Za kraj bismo Vam htjeli skrenuti pažnju da bi se problem zbog kojeg Vam se obraćamo lako dao riješiti kad bi se sati izbornog predmeta Vjeronauka održavali u smjeni sa svim ostalim IZBORNIM predmetima.

Država ne bi morala mijenjati međunarodne ugovore između Svete stolice i Repulike Hrvatske, nego bi samo trebala promijeniti čl. 1 stavak 4 Ugovora između Vlade RH i Hrvatske biskupske konferencije koji ističe da se nastava katoličkog vjeronauka u javnim osnovnim i srednjim školama izvodi “pod istim uvjetima pod kojima se izvodi nastava ostalih obveznih predmeta, napose s obzirom na položaj vjeronauka unutar rasporeda sati.”

Uvođenjem Vjeronauka u smjenu s ostalim izbornim predmetima svi školarci bi bili ravnopravni u satnici obaveznih predmeta, školski/a satničar/ka bi imao/la bolje mogućnosti organiziranja satnice svih predmeta, “rupa u nastavi” jednostavno ne bi više postojala, a time ni briga oko zbrinjavanje djece koja ne pohađaju Vjeronauk niti bi postojala hitna potreba za uvođenjem alternativnog predmeta.

Djeca koja bi željela pohađati Vjeronauk odlazila bi na nastavu kao i do sada, druga djeca bi ostajala u školskom boravku ili kod kuće. Osoblje knjižnice ili nastavno osoblje ne bi bilo primorano preuzeti obavezu o djeci koja ne posjećuju sate Vjeronauka niti bi im država morala osigurati dodatne naknade za preuzimanje tih obaveza.

Što mislite o našem prijedlogu?

Zahvaljujemo se na nedavnom inspirativnom telefonskom razgovoru.

S nestrpljenjem čekamo Vaše odgovore i stojimo Vam na raspolaganju za dodatna pitanja. Nadamo se uspješnoj suradnji.

 

hr