Svaka fizička i pravna osoba može se pridružiti Centru za građansku hrabrost na temelju pristupnice te upisom u Registar članova Centra.

Članstvo može biti: aktivno, podupiruće, solidarno i počasno članstvo.

Za primanje u aktivno članstvo Centra obavezno se podnosi pismeni zahtjev u obliku pristupnice u kojem su sadržani potrebni podaci, dokumentacija i pismo motivacije za pristup Centru. O primanju u aktivno članstvo bez mogućnost žalbe odlučuje Predsjedništvo Centra.

U podupiruće članstvo Centra može se upisati svaka osoba koja podržava ciljeve i načela rada Centra, a nije u mogućnosti aktivno se uključiti u njegov rad. Podupiruće članice i članovi mogu sudjelovati u pojedinim aktivnostima i djelatnostima Centra.

Godišnja članarina iznosi 50 eura. Članovi i članice koji su nezaposleni, u mirovini, u teškom finacijskom stanju ili u školovanju (srednjoškolci, studenti itd.) ne moraju plaćati članarinu.

Solidarne članice i članovi su osobe koje većim iznosom svoje članarine žele poduprijeti rad Centra. Oni na taj način preuzimaju i dio članarine članova i članica koji ju ne mogu plaćati. Solidarne članice i članovi mogu ujedno biti aktivne, podupiruće ili počasne članice i članovi.

Predsjedništvo Centra imenuje počasne članice i članove.

Postoji i mogućnost potpore aktivizmu Centra putem donacija.

Broj računa Centra je:  IBAN HR6823600001102930371
Banka: Zagrebačka banka d.o.o., 10 000 Zagreb, Hrvatska (ZABAHR2XX)
Primatelj: Centar za građansku hrabrost, 10 000 Zagreb, Hrvatska