Centar za građansku hrabrost pripremio je razne šprance, koje se mogu slobodno koristiti. O određenoj temi, za koju je špranca pripremljena, možete se podrobnije informirati na odgovarajućim stranicama.

Pozivamo sve zainteresirane osobe da nam se slobodno jave, ako imaju pitanja i/li nas žele izvijestiti o svojim iskustvima i/ili odgovorima nadležnih tijela na njihove upite i zahtjeve.

Za početak nudimo naš poznati informativni priručnik “Bez boga, bez vjeronauka” – u online i pdf varijanti – koji će svim zainteresiranim roditeljima prvašića i starijih školaraca ponuditi informacije o školskom vjeronauku i pravima djece na sekularno školstvo.

   

Šprance za ispis sa školskog vjeronauka i/ili za zbrinjavanje djece koja ne pohađaju školski vjeronauk – pisane u word.doc-formatu – možete preuzeti, preoblikovati i ispuniti vašim podacima te poslati preporučeno nadležnim institucijama.

Špranca za koju nismo mislile da ju ikad moramo objaviti – izričita zabrana da dijete koje ne pohađa školski vjeronauk, bude prisutno na tom satu.

  

ŠPRANCA ZA OBAVIJEST

Radi mnogobrojnih upita zabrinutih roditelja, koji bi također rado reagirali na knjigu “Mali ratni dnevnik” Stjepana Tomaša, ali ne znaju kako i kome, Centar za građansku hrabrost nudi šprancu pritužbe u wordu, koju treba dopuniti osobnim podacima i vlastitim impresijama i mišljenjima, te poslati na adresu Pravobraniteljice za djecu (info@dijete.hr) i/li na Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U našoj špranci su navedena povrijeđena prava prema člancima UN-Konvencije o pravima djeteta, popis (nekih) spornih dijelova knjige i skenirani dijelovi iz knjige, prema mišljenju naših aktivista, a koji se mogu slobodno preuzeti.

ŠPRANCA ZA TUŽBU