Naš aktivizam ovisi o volonterskom radu naših članica, ali i o novčanoj podršci kroz članstva i donacije.

Broj računa udruge je:  IBAN HR6823600001102930371

Banka: Zagrebačka banka d.o.o., 10 000 Zagreb, Hrvatska

Primatelj: Centar za građansku hrabrost, 10 000 Zagreb, Hrvatska


IBAN

Centar za građansku hrabrost je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija.

U skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak (NN 177/2004, čl. 36, st. 27) doniranjem se ostvaruje porezna olakšica:

Porezni obveznici mogu uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiro račun, a u kulturne, odgojno – obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak…

Prema odredbama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 95/2005, čl. 89, st. 1, toč. 11) za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi danih darovanja prema čl. 36, st. 27 Zakona, treba priložiti presliku naloga o doznaci u novcu.