Na Međunarodni dan sigurnog pobačaja 28. 9. 2020. godine Centar za građansku hrabrost pokreće svoj novi feministički projekt: „Hrabre sestre“. Po ugledu na naše humanističke suborkinje iz Nizozemske humanističke udruge želimo osnovati mrežu žena u Hrvatskoj koje će biti podupirateljice ženama koje se odluče na pobačaj. Ovaj vid aktivizma se razlikuje od glasnog i ne manje bitnog političkog zagovaranja prava na siguran, besplatan i legalan pobačaj (bez savjetovanja), a koji nam je zajednički sa svim feminističkim udrugama u Hrvatskoj. No naša feministička borba tu ne prestaje nego kreće novim putem, pruža ruku solidarnosti ženi koja nam se konkretnu obrati za podršku. Ona je u tom trenutku najbitnija te se stoga  hrabra sestra samo njoj posvećuje.

Odgovornost naših hrabrih sestara bit će pružiti bezuvjetnu podršku i zaštitu ženi s neželjenom trudnoćom u njezinim pravima. To žensko pravo prije svega podrazumijeva prihvaćanje ženine odluke da ne želi roditi dijete, da želi koristiti svoje pravo na legalan pobačaj i da ne želi biti odgovarana od svog nauma, niti zastrašivana od protivnika/ca prava na pobačaj. U trenucima kada izabrani politički zastupnici i na žalost, velikim dijelom sama medicinsko-ginekološka struka nipodaštava reproduktivna prava žena u Hrvatskoj, naša je odgovornost ženi koja nam se obratila pružiti ozračje sigurnosti i poštovanja. Psihološki i moralno podržat ćemo žene u njihovoj odluci za pobačaj, štitit ćemo ih pri odlasku u bolnicu na preglede i razgovore s liječnicima te prilikom samog zahvata.

Žene kojima će biti potrebna podrška hrabre sestre moći će ju potražiti od 2021. godine na ovim stranicama. Do tada pozivamo sve žene zainteresirane za angažman u ulozi hrabre sestre da nam do kraja godine pošalju svoju prijavnicu. Sve ostale informacije, intervjui inicijatorice projekta, naše buduće kampanje i suradnja s drugim udrugama po pitanju reproduktivnog prava na pobačaj – možete naći na stranici: www.hrabra.com.

Ako ste inače suglasne s ciljevima naše udruge Centar za građansku hrabrost, javite se! Medicinsko znanje nije uvjet da postanete sestra, ali jest da dijelite naš feministički stav o pravu žena na pobačaj. One koje budu izabrane kao potencijalne sestre imat će intervju i poduku. Putne i ostale troškove će preuzeti Centar. Bitno nam je da ovim projektom budu zahvaćena sva mjesta u Hrvatskoj gdje je ženama omogućen (tj. gdje bi trebao omogućen) pobačaj. Pozivamo liječnike/ce i medicinsko osoblje da nam se priključi. Žene koje podupiru ili sudjeluju tj. koje su sudjelovale u tzv. „pro-life“ pokretu neće, iz razumljivih razloga, biti prihvaćene u naše sestrinstvo.

(Slika u naslovu predstavlja skupinu žena iz Osijeka koja je stala u obranu prava na pobačaj dočekavši kolonu tzv. Hoda za život transparentima “Pobačaj je OK”, “Prigovaram da drugi odlučuju u moje ime”,”Žene nisu ubojice”)


0 Comments

Leave a Reply