Prva ireligiozna i humanistička knjiga za djecu u Hrvatskoj i regiji, autorice Nade Topić Peratović, Humanizam za djecu upoznaje djecu sa svijetom humanističke misli koji je upotpunjen feminističkim i ljudskopravaškim vrijednostima.

Knjigu možete naručiti u našem webshopu.

HumanizamzaDjecuZahvaljujući brojnim novčanim prilozima preko Kickstarterove stranice knjiga Humanizam za djecu tiskana je u lipnju, kolovozu i rujnu 2014. godine u nakladi Centra za građansku hrabrost iz Hrvatske i Zentrum für Zivilcourage iz Švicarske.

U akciju prikupljanja novčanih priloga za tisak knjige uključile su se udruga Protagora, Međunarodna unija za humanizam i etiku, Međunarodna ateistička alijansa, Udruženje slobodnih mislilaca Švicarske, mnoge druge međunarodne humanističke organizacije i inicijative (diesseits.de) i brojni pojedinci. Od prikupljenog novca tiskane su knjige na engleskom i njemačkom jeziku jer se 2014. pružila prilika da ih se predstavi širokoj ateističko-humanističkoj publici.

Na World Humanist Congressu, održanom početkom kolovoza u Oxfordu, tisuću delegata/kinja iz više od 40-tak zemalja su se tri dana družili/e, upoznavali/e i osnaživali/e u svom ireligioznom svjetopoimanju. Tako su se poznati ateisti/kinje i humanisti/kinje poput Richard Dawkinsa, A.C. Graylinga, PZ Myersa, Maryam Namazie i mnogih drugih posjetitelja/ica s velikim zanimanjem upoznali s knjigom “Humanizam za djecu”. Na Denkfestu 2014 početkom rujna u Zuerichu održana je promocija knjige za njemačko govorno područje. Također je dogovorena suradnja i prijevod knjige na druge jezike, pa možemo uskoro očekivati i srpsko, francusko, arapsko, talijansko i bangladeško izdanje knjige.

Što je ponukalo autoricu da napiše ovu knjigu?

“Kao u svim aktivističkim djelovanjima – povod je bio vlastito iskustvo. Kao roditelj željela sam svom djetetu približiti humanističke vrijednosti, ljubav za čovjeka, odgovornost za društvo i okoliš, ali i sposobnost i spremnost za istraživanje i kritičko propitivanje postojećih znanja. Smatram da postoji jedna veća kvaliteta ljudskog postojanja – ako živimo svjesniji i budniji život. Želja mi je da naša djeca budu stvaratelji i inovatori i da su sposobni surađivati s ljudima različitih mišljenja i kultura. Mislim da je to važno za uspjeh i sreću djece u 21. stoljeću.”

 

Humanistička misao

Ova knjiga potiče na sumnju, shodno tome na istraživanje i kritičko propitivanje postojećeg, ohrabrujući djecu da imaju povjerenje u vlastiti razum. Pripremljena i informirana djeca bolje razumiju svijet u kojem žive, društvo ih ne može zavesti i teže ih može povrijediti, a i spremnija su i sigurnija obraniti svoje vrijednosti. Informirana djeca izrastaju u samopouzdaniju djecu. Djecu se upoznaje s borbom i naslijeđem boraca za ljudska prava čime im se razvija osjećaj suosjećanja i solidarnosti za potrebe i prava drugih, posebice obespravljenih članova društva. Ona potiče suživot u različitosti – prihvaćanjem drugih iako drugačijih.

humanistkinjaOva knjiga služi upravo osnaživanju svih nas “drugačijih” – zbog čega osim ateističko-agnostičkih, sekularnih i humanističkih vrijednosti sadrži i taj “drugačiji”, ali ništa manje vrijedan, pogled na svijet te feminističke i ljudskopravaške vrijednosti, pa čak i pomalo otvara osjetljivo područje kulture odgovornosti i suočavanja s (nedavnom) prošlošću.

Na izradi ove knjige sudjelovali su razni stručnjaci s područja fizike, sociologije, psihologije i filozofije te ljudskopravaški i feministički aktivisti iz civilnog sektora čiji su prijedlozi rado prihvaćeni u doradi knjige.

 

Sadržaj knjige

Prvi dio knjige objašnjava društvenopolitičku zbilju u kojoj većina djece živi, ali i vrijednosti koje njihove obitelji cijene i koje su često u raskoraku s tom zbiljom. Time se djeci nudi stvarna slika, ali i kroz valjane argumente osnažuje svjetonazor njihovih obitelji. Najbolji je primjer poglavlje o LGBT osobama. Iz naših humanističkih radionica primijetili smo da djeci nije problem objasniti što je ljubav između homoseksualnih osoba. Ljubav kao ljubav ne treba puno pojašnjavanja. Ali kad djeca izađu iz zaštićenog obiteljskog kruga susreću se (najčešće po prvi put) s homofobnim izjavama svojih vršnjaka i/li drugih odraslih osoba na koje ih treba pripremiti.

Drugi dio knjige sadrži deset savjeta za bolji i pravedniji život koji se temelje na humanističkim vrijednostima. To nisu pravila, norme, zapovjedi, to nije nešto što se od djece traži da bespogovorno prihvaćaju. U knjizi se nude savjeti, koji se trebaju također kritički preispitati. Savjeti se temelje na dosadašnjem ljudskom znanju, istraživanjima, ljudskim iskustvima. U tim savjetima djeca mogu naći odgovore na pitanja koja im se postavljaju kroz život. Savjeti se u konačnici ne moraju prihvatiti – što je bitno različito od religijskih normi.

 

 

 

 

 

 


O knjizi iz Novog lista;
O Centru iz Slobodne Dalmacije;
O knjizi s portala CROL;
O knjizi s portala VoxFeminae;
Recenzija knjige – M. Vugrinec I i II
Recenzija knjige – Sanja Bilas
Intervju za Radio Student
 
 


HUMANISM FOR CHILDREN

The first irreligious and humanistic book for children not only in Croatia, but in the whole region as well, “Humanism for Children“, author Nada Topic Peratovic, introduces children to the world of humanistic thought in a child-friendly manner. Humanistic theories are further enriched by feminist and human rights values.

The book is printed in several editions – for Croatia and for the English and German speaking countries. You can purchase the book as a hard copy or e-book via our bookstore.

whc2014.jpgThanks to the donations from the Kickstarter the book “Humanism for Children” was published in the Summer 2014.

Associations that helped in crowd-funding: Protagora, IHEU, AAI Freidenker-Vereinigung der Schweiz, other international organizations and initiatives (diesseits.de) and many other individuals. The English translation of the book was promoted at the  World Humanist Congress in Oxford.

The German version was promoted at the Denkfest Zuerich, in September 2014.

What inspired the author to write this book?

HumanismforChildrenThe author, as a parent, attempted to introduce her child to humanist values, love for fellow human beings, responsibility towards society and environment, as well as capability for free inquiry and critical evaluation of existing knowledge. This was the starting point of creation of this book which was completed with cooperation of various experts such as physicists, sociologists, psychologists and philosophers, as well as human rights and feminist activists from civil societies.

The result is a book that promotes skepticism and consequently inquiry and critical thinking and encourages children to have confidence in their own reason. Prepared and informed children are better equipped to understand the world in which they live, they may not be easily mislead by society and are more assertive in realization of their rights and less vulnerable. Informed children are more confident.

Throughout the book children are introduced to struggle and heritage of human rights activists which develops the sense of compassion and solidarity for needs and rights of others, especially underprivileged members of society. It promotes coexistence of differences through acceptance of others, although they are different.

humanistkinjaThe aim of this book is to serve as a means of strengthening all of those who are ‘different’ – apart from its atheistic-agnostic, secular and humanistic values, it contains this ‘different’, though not less important, worldview of feminist and humanist value.

The book is divided into two parts. The first part introduces children to scientific and social ideas, while the second part offers children ten humanist suggestions to make their lives better and more just.

This book was a collaboration of various experts in the fields of physics, sociology, psychology and philosophy together with feminist and human rights activists from the civil sector; their suggestions were welcomed in the finalizing of the book.

The first part of the book explains what the society in which children of the present live is about. It also discusses the values the families cherish which are often opposed to that reality. Thus the children are faced with a realistic picture, through valid arguments the worldview of their parents is strengthened.

The second part of the book contains ten recommendations for better and more equitable life based on humanistic values. These are not rules, norms, commandments and not something that children should blindly accept. The book offers advices that should also be critically evaluated. Recommendations are based on existing human knowledge, researches and human experiences. They provide tools for children to answer questions they will face throughout life but ultimately these recommendations don’t have to be accepted, which is significantly different than religious norms.


HUMANISMUS FÜR KINDER

Das Buch zur Einführung in die Welt, das Leben und die Gesellschaft aus einer humanistischen Sicht – “Humanismus für Kinder – ist nun auch in deutscher Sprache erhältlich. Autorin des zuerst in kroatischer (“Humanizam za djecu“) und englischer (“Humanism for Children“) Sprache erschienen Buches ist die in Bosnien und Herzegowina geborene und in der Schweiz lebende Juristin Nada Topić Peratović. Sie war während des Bürgerkrieges in den 1990er Jahren aus ihrem Heimatland in die Schweiz geflohen. Dort studierte sie Rechtswissenschaften und wurde aufgrund der Erfahrungen in ihrem Heimatland zur feministischen und humanistischen Aktivistin.

Gemeinsam mit ihrem Mann und weiteren Aktivisten gründete sie 2011 in der kroatischen Hauptstadt Zagreb das Center for Civil Courage. Der Verein setzt sich für Feminismus, säkularen Humanismus, wissenschaftliches Denken und die Rechte von Minderheiten ein, die wegen ihrer sexuellen Identität verfolgt werden.  

Erworben werden kann das Buch “Humanismus für Kinder  im Online-Shop. Die Erlöse aus dem Verkauf fließen in die Arbeit des Schweizer und kroatischen Vereins. Dies hilft dem jungen Verein nichtreligiöser Menschen, weitere Projekte zu entwickeln.

HumanismusfuerKinderDas circa 100 Seiten umfassende Buch macht Heranwachsende ab zehn Jahren mit humanistischen Philosophien und Ideen in kindgerechter Form vertraut. Die evolutionäre Entstehung und Entwicklung der Lebewesen auf der Erde, die Vielfalt moralischer Orientierungsmöglichkeiten oder die lange Tradition mutiger Menschenrechtlerinnen und die damit verbundene Emanzipation von Frauen und homosexuellen Menschen werden vorgestellt.

Der erste Teil unter der Überschrift „Humanismus ist für alle“ erklärt wissenschaftliche Errungenschaften und grundlegende gesellschaftliche Werte. Dazu zählen das Wissen von der evolutionären Entstehung und Entwicklung der Lebewesen, zentrale kulturelle Konzepte und Ideen wie Demokratie, Gleichberechtigung und Aufklärung sowie eine Vorstellung der langen Tradition von Personen, die sich mutig für die Menschenrechte eingesetzt haben. Der zweite Teil des Buches enthält unter der Titelfrage „Wie lebe ich ein gutes Leben?“ zehn Abschnitte mit Ratschlägen für ein gutes und selbstbestimmtes Leben auf Grundlage humanistischer Wertvorstellungen und Prinzipien: unter anderem wird dabei auf die Bedeutung von freiem und vernunftbasierten Denken und Urteilen, solidarischem und empathischem Handeln sowie von Gerechtigkeit, Verantwortung und Mut eingegangen.

Das Buch “Humanismus für Kinder” wurde erstmals auf dem diesjährigen 19. World Humanist Congress in Oxford vorgestellt.

Im Vorwort schreibt der kroatische Philosoph und Erziehungswissenschaftler Milan Polić, es werde täglich wichtiger, dass nichtreligiöse Eltern „ein Buch haben, das sie bei der humanistischen Erziehung ihrer Kinder unterstützt.“ Weiter schreibt er: „Eltern, die mutig genug sind, dem ideologischen Druck standzuhalten, der von der religiösen Mehrheit auf sie ausgeübt wird, sind sich bewusst, dass es ein viel größeres Übel ist darstellt, Freiheit, kritisches Denken, Individualität und einen direkten Zugang zu sich selbst und anderen aufzugeben, als sich dem Druck der religiösen Mehrheit zu widersetzen. Diese Eltern stärken und ermutigen ihre Kinder im Geistes des Humanismus zu leben. In dieser Bemühung wird jede Hilfe geschätzt und ist dringend nötig.“

„Aufgeklärte und vorbereitete Kinder haben ein besseres Verständnis für die Welt, in der sie leben“, betont die Autorin Nada Topić Peratović. Deshalb würden sie in der Gesellschaft weniger leicht verletzt oder verleitet, sie hätten ein besseres Selbstbewusstsein und sichere Identitäten. „Aufgeklärte Kinder wachsen zu selbstbewussten Menschen heran.“

 

hr
%d blogeri kao ovaj: