Mi nevjernici, ateisti i humanisti, ne želimo prisutnost ikoje religiozne institucije u svom životu. Posebice u trenucima naše ranjivosti i nemoći i u posljednjim trenucima našeg života želimo da se ispoštuje naš način života do samog i nakon njegovog kraja.

Nerijetko će se u tim trenucima oko nas nalaziti članovi obitelji, možda i medicinsko osoblje koje će pokušati nametnuti nam svoja religiozna uvjerenja, ili će na odjelu zdravstvenih ustanova spremno i bez pitanja dotrčati neki vjerski službenik od kojega ćemo se morati obraniti (ili se nećemo moći obraniti).

Stoga je izuzetno važno osvijestiti da ljudsko pravo na slobodu savjesti i vjeroispovijesti (članak 40. Ustava Republike Hrvatske) sadržava i pravo i slobodu našeg (nereligioznog) uvjerenja, a pod njim se podrazumijeva i naše pravo zaštite od religiozne nasrtljivosti. Pokušat ćemo zaštititi naše pravo na nereligioznost koristeći se pravnim instrumentima koji su nam na raspolaganju, ne prepuštajući se narodnom folkloru ciljano korištenom i zloupotrebljavanom za promicanje interesa Crkve.

Centar za građansku hrabrost vam u tu svrhu predlaže – sastavite vašu Sekularnu (o)poruku u kojoj ćete iznijeti svoje želje u vezi ophođenja prema vama u slučaju bolesti i/ili smrti u slučaju da ne želite koristiti usluge religioznih institucija.

POZOR: svrha Sekularne (o)poruke nije izraz posljednje volje oporučitelja/ice koja se tiče njegove/njezine imovine (za pravno valjanu oporuku koja se tiče nečije imovine pogledajte uvjete i pretpostavke prema Zakonu o nasljeđivanju), nego anticipirana izjava njegovog/njezinog ireligioznog svjetopoimanja i etičkih načela življenja lišenih upliva religioznih ceremonija i folklora.

Sekularna (o)poruka nije zakonski propisan pravni instrument, no prilikom razrade obrasca i u našim preporukama vodile smo se odredbama o oblicima oporuke iz Zakona o nasljeđivanju i pravilima dodjele punomoći iz Zakona o obveznim odnosima, s obzirom na to da pravo na osobnost, kao i transmortalno/postmortalno pravo na osobnost izviru izravno iz Ustava, omogućavajući nam učinke privatne autonomije i u trenucima kad izgubimo mogućnost aktivno je izražavati.

Nudimo vam obrazac za Sekularnu (o)poruku u word dokumentu gdje naše prijedloge tj. sadržaj možete preuzeti u cijelosti, ili ih prilagoditi vlastitim potrebama i željama.

Preuzmite obrazac Sekularne (o)poruke u word-dokumentu i dodatno promijenite po želji.

Osim u word dokumentu nudimo vam obrazac za Sekularnu (o)poruku i u ovom obliku.

Ako želite da vaša Sekularna (o)poruka ima pravnu valjanost sličnu nasljednoj oporuci iz Zakona o nasljeđivanju ili punomoći iz Zakona o obveznim odnosima pridržavajte se sljedećih uputa::

Sposobnost oporučivanja: (O)poruku može sastaviti svaka osoba sposobna za rasuđivanje koja je navršila 16 godina života

Oblici oporuke:

 • Najsigurniji način je da umjesto preuzimanja našeg obrasca cijeli tekst vaše (o)poruke napišite rukom i vlastoručno potpišite (uz naznačeno mjesto i datum). Za sadržaj se možete koristiti sadržajem iz našeg obrasca.
 • Ili možete ispred dva istodobno nazočna svjedoka (koja nisu u nikakvom srodstvu s vama) izjaviti da je preuzeti i prema vašim željama modificirani obrazac vaša (o)poruka i pred svjedocima je potpisati. Neka se svjedoci također potpišu na samoj (o)poruci (navesti njihove podatke i OIB!).
 • Naravno, postoji i mogućnost (mada nije potrebno) ovjeravanja svog potpisa pod (o)porukom kod javnog bilježnika

  U svrhu učinkovitijeg provođenja vaših želja i adekvatnog odgovora na vaše potrebe preporučujemo da se prilikom sastavljanja (o)poruke povežete s osobom od povjerenja koju biste i naveli u (o)poruci, a koja bi vas u danim trenucima podupirala u ispunjenju vaših zahtjeva navedenih u (o)poruci (uz ime i kontakte podatke navedite i OIB osobe).

  Vašu Sekularnu (o)poruku možete uvijek opozvati, u cjelini ili djelomično i to najlakše njenim uništenjem, ili nepridržavanjem onoga što ste u njoj napisali.

  Vašu (o)poruku, neovisno o obliku u kojem je sastavljena, možete čuvati sami ili je predati na čuvanje nekoj drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

  FORMULAR SEKULARNE (O)PORUKE

  Ispunite prazna polja i izaberite kvačicom što želite te pritisnite tipku “PDF FORMAT”.
  Otvorit će Vam se preview prozor, potom pritisnite DOWNLOAD.

  SEKULARNA (O)PORUKA
  pri čistoj savjesti, zdravog razuma i bez ičije prisile, ovom Sekularnom (o)porukom želim izraziti želju, da u slučaju moje nemoći i/ili gubitka poslovne sposobnosti uzrokovane pogoršanjem zdravstvenog stanja i/ili starenjem:
  Molim moju obitelj i/ili prijatelje da se pridržavaju mojih zahtjeva. Želim da se osoblje medicinske ustanove ili doma za stare i/ili nemoćne pridržava mojih zahtjeva i da ne nagovara moju obitelj i/ili prijatelje da ih se ne pridržavaju.
  U slučaju moje smrti:
  Molim moju obitelj i/ili prijatelje koji će nazočiti mom posljednjem ispraćaju da se pridržavaju mojih zahtjeva.