Kroz Legat Sophie Scholl – osnovan 20. ožujka 2013. godine – Centar se zalaže za jačanje kulture odgovornosti, suočavanja s prošlošću, kulture kažnjivosti ratnih zločina kao i feminističke solidarnosti sa žrtvama, tj. preživjelima svih vidova nasilja.

Legat je dobio ime po Sophie Scholl, njemačkoj studentici koja je pokazala hrabrost da progovori protiv Trećeg Reicha za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ona je naša heroina.

Mi, koji živimo u demokraciji, dužni smo žrtvama rata, nasilja i prijetnji da ne ostanemo nijemi. Centar za građansku hrabrost se aktivno suprotstavlja fašizmu, mizoginiji, etnocentrizmu, militarizmu, rasizmu i ksenofobiji. Za aktiviste/kinje građanski hrabar znači ne miriti se sa proglašenim istinama o posljednjim ratovima na ovim prostorima; suosjećati s žrtvama tih ratova i davati im glas; poticati na suočavanje i s onim mračnim dijelovima prošlosti koji su prethodili zadnjim ratovima.

Pratite naš aktivizam (kliknite na naslov slike):

Slučaj Levar
Back to Bosnia
Konclogori Omarska i Trnopolje
Tiha komemoracija za Ahmiće
Ženski sud
Zločini u Oluji su odgovornost svih nas
Što te nema - Srebrenica

Sophie Scholl Legacy was founded on March, 20th 2013. Through this Legacy, the Center will promote an invigoration of cultural responsibility, a confrontation with the past, a culture of retribution for war crimes, and solidarity with the victims i.e. survivors of all aspects of violence.

We, who live in democracies owe it to all the victims of war, violence, and threats not to stay silent. Our Center explicitly opposes fascism, misogyny, ethnocentrism, militarism, racism, and xenophobia. We will shout. Laws change. Conscience doesn’t. Sophie Scholl is our response to all those who say they did not know or could not act.

 


0 Comments

Leave a Reply