Kroz Legat Sophie Scholl – osnovan 20. ožujka 2013. godine – Centar za građansku hrabost se zalaže za jačanje kulture odgovornosti, suočavanja s prošlošću, kulture kažnjivosti ratnih zločina kao i feminističke solidarnosti sa žrtvama, tj. preživjelima svih vidova nasilja.

Legat je dobio ime po Sophie Scholl, njemačkoj studentici koja je pokazala izrazitu hrabrost da aktivno progovori protiv Trećeg Reicha za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ona je naša heroina. Centar za građansku hrabrost se aktivno suprotstavlja fašizmu, etnocentrizmu, militarizmu, mizoginiji, rasizmu i ksenofobiji.

Mi, koje/i danas živimo u miru i demokraciji, dužne/i smo žrtvama rata, nasilja i prijetnji ne ostati nijeme/i. Za aktivistkinje i aktiviste građanski hrabra/hrabar znači ne miriti se s proglašenim (režimskim) istinama o posljednjim ratovima na ovim prostorima; ne prihvaćati revizionizam i nacionalnu bešćutnost prema tuđim žrtvama, ne slaviti ratne zločince kao heroje, nego suosjećati sa svim žrtvama i davati im glas; poticati na suočavanje i s onim mračnim dijelovima prošlosti koji su prethodili zadnjim ratovima.

Na žalost, nismo u mogućnosti posjetiti sva stratišta. Vodimo se misijom da odlazimo tamo gdje je potrebna hrabrost za suočavanje s prošlošću, tamo gdje se zločini od većine niječu i gdje većina zaboravlja na žrtve.