Članstva Centra

  U ožujku 2013. udruga Centar za građansku hrabrost postala je pridružena članica (affiliate member) Atheist Alliance International! 2017. godine Centar je izašao iz AAI.   U travnju 2013. udruga Centar za građansku hrabrost postala je pridružena članica Humanists International!     U svibnju 2015. udruga Centar za građansku hrabrost postala Read more…