Brave Sisters

HRABRE SESTREBRAVE SISTERS On the International Day of Safe Abortion on September 28, 2020, the Croatian humanist and feminist association Center for Civil Courage launched its new feminist project: “Brave Sisters“. We established a network of women in Croatia who provide support to women who decide they want to have an abortion. Read more…

Hrabre sestre

HRABRE SESTREBRAVE SISTERS Na Međunarodni dan sigurnog pobačaja 28. rujna 2020. godine Centar za građansku hrabrost pokrenuo je svoj novi feministički projekt: „Hrabre sestre“: osnovale smo solidarnu mrežu žena u Hrvatskoj koje će biti podupirateljice ženama koje se odluče na prekid trudnoće. Ovaj vid aktivizma se razlikuje od glasnog i Read more…

O Centru

CENTAR ZAGRAĐANSKUHRABROST CILJEVI Udruga Centar za građansku hrabrost osnovana je 2011. u Hrvatskoj s ciljem promicanja i poticanja građanske hrabrosti, osviještenih vrijednosti humanističke misli i slobodoumlja, slobode savjesti, uvjerenja i mišljenja, te feminističke etike odgovornosti i solidarnosti u zaštiti ljudskih prava, ravnopravnosti i u kritičkom suočavanju sa prošlošću. MISIJA Misija Read more…