Članstva Centra

  U ožujku 2013. udruga Centar za građansku hrabrost postala je pridružena članica (affiliate member) Atheist Alliance International! 2017. godine Centar je izašao iz AAI.   U travnju 2013. udruga Centar za građansku hrabrost postala je pridružena članica (associate member) IHEU! o nama na IHEU   U svibnju 2015. udruga Centar Read more…