Pravni spisi

Naziv udruge: Centar za građansku hrabrost Skraćeni naziv udruge: Hrabrost Engleski naziv udruge: Center for Civil Courage Skraćeni engleski naziv udruge: Courage Sjedište: 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 78618275017 Mail adresa: info@civilcourage.hr Internet adresa: www.civilcourage.hr Godina osnutka udruge: 2011. Broj računa udruge je:  IBAN HR3023600001102296093 Banka: Zagrebačka banka d.o.o., 10 000 Read more…