Uvjeti korištenja stranice

Uvjeti korištenja

Pažljivo pročitajte ove Uvjete korištenja prije početka korištenja stranica ovog web-mjesta. Korištenjem web-mjesta www.civilcourage.hr pristajete na ove Uvjete korištenja. Ukoliko ne pristajete na ove Uvjete korištenja, nemojte koristiti web-mjesto Centra za građansku hrabrost.

Centar za građansku hrabrost

Ovim web-mjestom upravlja humanistička i feministička udruga Centar za građansku hrabrost (u daljnjem tekstu “Udruga”).

Udruga Centar za građansku hrabrost osnovana je 2011. sa ciljem promicanja i poticanja građanske hrabrosti, osviještenih vrijednosti humanističke misli i slobodoumlja, slobode savjesti, uvjerenja i mišljenja te feminističke etike odgovornosti i solidarnosti u osnaživanju i zaštiti ljudskih prava, ravnopravnosti i u kritičkom suočavanju sa prošlošću.

Sjedište Udruge je na adresi  Ilirski trg 8, 10 000 Zagreb, Hrvatska. Udruga poslovanje obavlja pod nazivom “Centar za građansku hrabrost”, OIB udruge je: 78618275017

Pristup web-mjestu Udruge

Pristup web-mjestu Udruge dobiva se na ograničeno vrijeme, a usluga koju Udruga pruža na njenom web-mjestu može povući ili mijenjati bez prethodnog upozorenja (u skladu s niže navedenim). Udruga nije odgovorna za nedostupnost njenog web-mjesta iz bilo kojeg razloga i u bilo kojem trenutku i za trajanje nedostupnosti. Ukoliko je potrebno, pristup web-mjestu Udruge može biti obustavljen, ili se web-mjesto može zatvoriti na neodređeno vrijeme.

Vi ste odgovorni za omogućavanje Vašeg pristupa web-mjestu Udruge. Vi ste također odgovorni za upoznavanje svih osoba koje pristupaju web-mjestu Udruge putem Vaše internetske veze s ovim uvjetima te za njihovo postupanje u skladu s njima.

Prava intelektualnog vlasništva

“Centar za građansku hrabrost” registrirani je zaštitni znak . Udruga je vlasnik ili nositelj licence svih prava intelektualnog vlasništva na web-mjestu Udruge te svih materijala objavljenih na tom web-mjestu, osim ako je posebno navedeno drugačije. Ti posebni sadržaji zaštićeni su zakonima i sporazumima o zaštitnim znakovima i autorskim pravima iz cijeloga svijeta. Sva takva prava su pridržana.

Licence

Dopušteno Vam je ispisivati i preuzimati materijale sa stranice Udruge za vlastitu uporabu pod sljedećim uvjetima:

 • preuzeti materijali moraju se koristiti u nekomercijalne [ili dobrotvorne] svrhe,
 • preuzeti materijali (tekstovi ili slike) ne smiju se mijenjati ni na koji način,
 • preuzeti materijali moraju se koristiti u istom kontekstu u kojem se pojavljuju na web-mjestu Udruge, bilo u smislu odnosa na predmetni tekst ili u nekom drugom smislu,
 • preuzete materijale ne smijete koristiti na uvredljiv način ili na način koji bi mogao biti pogrdan ili imati negativni učinak na reputaciju Udruge i
 • obvezni ste navesti Udrugu kao izvor preuzetih materijala, uz navođenje svih relevantnih izjava o zaštitnim znakovima i autorskim pravima te uz sljedeći napis

“Reproducirano uz dopuštenje Centra za građansku hrabrost. Sva prava pridržana.”

Osim ako je navedeno drugačije, vlasnik autorskih prava i ostalih prava intelektualnog vlasništva za sve materijale na ovom web-mjestu (uključujući bez ograničenja i fotografije i slike/crteže) je Centar za građansku hrabrost ili njeni davatelji licenci. Bilo kakva uporaba materijala s web-mjesta Udruge koja nije u skladu s ovom licencom u bilo koje svrhe nije dozvoljena bez pisanog odobrenja Udruge. Ukoliko prekršite bilo koji uvjet ove licence, Vaša dozvola za korištenje ovog web-mjesta automatski prestaje vrijediti te odmah morate uništiti sve materijale preuzete ili ispisane sa stranice Udruge.

Ako imate bilo kakvih pitanja o načinu na koji smijete koristiti materijale preuzete s ovog web-mjesta, svakako kontaktirajte Udrugu na mail: info@civilcourage.hr.

U skladu s gore navedenim, ni jedan dio ovog web-mjesta ne smije se reproducirati ili pohraniti ni na kojem drugom web-mjestu, ili se uključiti u bilo koji javni ili privatni elektronički sustav ili uslugu za pohranu bez prethodnog pisanog odobrenja Udruge. Sva prava koja nisu eksplicitno dodijeljena u ovim Uvjetima pridržana su.

Oslanjanje na objavljene informacije

Komentari/izjave i drugi materijali koji se objavljuju na stranicama Udruge nisu namijenjeni kao savjeti na koje bi se trebalo osloniti. U skladu s time, Udruga odbija bilo kakvu pravnu ili drugu odgovornost koja izvire iz bilo kakvog oslanjanja na takve materijale od strane bilo kojeg posjetitelja web-mjesta Udruge, ili od strane bilo koje osobe u bilo kojoj mjeri upoznatoj sa sadržajima na stranicama Udruge.

Podaci o vama

Podatke o Vama Udruga obrađuje u skladu s Pravilima o zaštiti privatnosti. Korištenjem web-mjesta Udruge pristajete na takvu obradu i jamčite da su svi podaci koje pružite točni.

Učitavanje materijala na web-mjesto Udruge

Svi materijali koje učitate, odnosno prenesete na web-mjesto Udruge smatraju se ne-tajnima i zakonom nezaštićenima te ih Udruga ima pravo koristiti, kopirati, distribuirati i prenositi trećim stranama u bilo koje svrhe. Također Udruga pridržava pravo na otkrivanje Vašeg identiteta svim trećim stranama koje tvrde da bilo kakav materijal koji ste Vi objavili ili prenijeli na stranice Udruge krši njihova prava intelektualnog vlasništva ili njihova prava na privatnost.

Udruga nije pravno ili drugačije odgovorna prema bilo kojoj trećoj strani za sadržaj ili točnost materijala koje ste Vi ili bilo koji drugi korisnik/ca objavili na njenim stranicama.

Udruga pridržava pravo da s web-mjesta Udruge ukloni sve Vaše materijale ili objave, ukoliko prema njenom mišljenju ti materijali nisu prikladni za web-mjesto Udruge.

Virusi, hakiranje i drugi prijestupi

Web-mjesto Udruge ne smijete zlouporabiti svjesno na njega šaljući viruse, trojanski softver, crve, logične bombe ili druge zlonamjerne ili tehnološki štetne materijale. Ne smijete pokuša(va)ti neovlašteno pristupati stranicama Udruge, poslužitelju na kojemu se nalaze, ili bilo kom poslužitelju, računalu ili bazi podataka spojenoj na web-mjesto Udruge. Web-mjesto Udruge ne smijete napasti putem programa za uskraćivanje usluga ili distribuiranim napadom putem programa za uskraćivanje usluga.

O svim kršenjima ovog propisa Udruga će obavijestiti nadležna tijela za provedbu zakona te surađivati s njima odajući im Vaš identitet. U slučaju takvog kršenja, Vaše pravo pristupanja našim stranicama odmah prestaje.

Udruga nije odgovorna za bilo kakve gubitke ili štete prouzročene distribuiranim napadom putem programa za uskraćivanje usluga, virusima ili drugim tehnološki štetnim materijalima koji bi mogli zaraziti Vaše računalo/računalnu opremu, računalne programe, podatke ili drugi vlasnički materijal/imovinu uslijed Vašeg korištenja web-mjesta Udruge ili Vašeg preuzimanja materijala objavljenih na stranicama Udruge, ili na drugim internetskim stranicama povezanih s web-mjestom Udruge.

Povezivanje s web-mjestom Udruge

Ako želite koristiti bilo kakve materijale sa stranica Udruge koji nisu gore navedeni, kontaktirajte nas: info@civilcourage.hr

Poveznice s web-mjesta Udruge

Poveznice sa stranica Udruge do drugih web-mjesta i resursa trećih strana stavljene su na stranice Udruge isključivo za Vašu pogodnost. Kada koristite te poveznice, napuštate web-mjesto Udruge. Udruga nema nikakve kontrole nad sadržajem tih web-mjesta ili resursa te ne prihvaća nikakvu odgovornost za njih ili za gubitke ili štete nastale uslijed Vašeg korištenja tih web-mjesta ili resursa.

Izjava o odricanju odgovornosti

Iako Udruga  nastoji osigurati točnost informacija na njenim stranicama, ona ne jamči za točnost i cjelovitost materijala na njima. Udruga može mijenjati materijale na svom web-mjestu u svakom trenutku i bez prethodnog upozorenja. Materijali na stranicama Udruge mogu biti neažurirani. Udruga se ne obvezuje na ažuriranje tih materijala.

Odgovornost Udruge

Materijali na stranicama Udruge prikazani su bez ikakvih jamstava, tvrdnji ili garancija o njihovoj točnosti. Ovime u okviru predviđenom zakonom, Udruga izričito isključuje:

 • Sve tvrdnje, garancije/jamstva i ostale uvjete koji bi drugačije mogli biti implicirani statutom Udruge, općim pravom ili pravom pravičnosti.
 • Bilo kakva odgovornost za sve neposredne, posredne ili posljedične gubitke ili štete koje pretrpi bilo koji korisnik/ca u vezi s web-mjestom Udruge ili u vezi korištenja, nemogućnosti korištenja, ili rezultata korištenja web-mjesta, svih povezanih web-mjesta i materijala na web-mjestu, uključujući bez ograničenja i odgovornost za:
 • gubitak dohotka ili prihoda,
 • gubitak u poslovanju,
 • gubitak dobiti ili ugovora,
 • gubitak pretpostavljenih ušteda,
 • gubitak podataka,
 • izgubljeno vrijeme za rukovoditelje ili u uredu i
 • sve ostale gubitke ili štete, nastale na bilo koji način, bez obzira jesu li uzrokovane deliktom (uključujući nemar), kršenjem ugovora ili na neki drugi način, čak i ako su bile pretpostavljane, pod uvjetom da ovaj uvjet ne onemogućuje potraživanja za gubitke ili štete na Vašoj materijalnoj imovini, ili bilo kakva druga potraživanja za neposredne financijske gubitke koja nisu isključena nekom od gore navedenih kategorija.

Ovo ne utječe na odgovornost Udruge u slučaju smrti ili osobne povrijede uslijed našeg nemara, niti na odgovornost u slučaju lažnog tumačenja ili predstavljanja, ili sve ostale odgovornosti koje se, u skladu s mjerodavnim pravom, ne mogu isključiti ili ograničiti.

Nadležnost i mjerodavno pravo

Hrvatski sudovi imat će izričitu nadležnost nad svim potraživanjima koja izviru iz posjeta stranicama Udruge ili se odnose na njega, iako Udruga pridržava pravo na podizanje tužbe protiv Vas u slučaju Vašeg kršenja ovih Uvjeta u Vašoj zemlji prebivališta ili bilo kojoj drugoj relevantnoj zemlji.

Za ove Uvjete korištenja i sve sporove ili potraživanja koji izviru iz njih ili su u vezi s njima ili njihovim sadržajem ili sastavljanjem (uključujući sporove ili potraživanja koji se ne odnose na ugovore) nadležni su i tumače se u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

Ove Uvjete korištenja Udruga može ažurirati u svakom trenutku, izmjenama i dopunama ove stranice. Od Vas se očekuje da s vremena na vrijeme provjerite ovu stranicu da biste uočili sve promjene u tekstu na njoj, s obzirom da su one za Vas obvezujuće. Neke odredbe u ovim Uvjetima korištenja mogu biti nadjačane odredbama ili obavijestima objavljenim na drugim stranicama ovog web-mjesta.

Vaši upiti

Ako imate bilo kakvih pitanja o materijalima koji se pojavljuju na našem web-mjestu, kontaktirajte Udrugu na mail: info@civilcourage.hr.

Hvala Vam na posjeti našem web-mjestu.


Pravila o zaštiti privatnosti

1. Uvod

1.1 Izjava o zaštiti osobnih podataka

Dobro došli na stranice Centra za građansku hrabrost (u daljnjem tekstu Udruga). Pristupanjem ili korištenjem ove Internet stranice potvrđujete da se pročitali, razumjeli i da ste suglasni sa obradom osobnih podataka i mogućnostima u vezi korištenja kolačića obuhvaćenih ovom Pravilima o zaštiti privatnosti i korištenju kolačića. Udruzi je važno zaštititi sigurnost i privatnost vaših osobnih podataka, stoga posluje u skladu s mjerodavnim zakonima o zaštiti prava na zaštitu privatnosti podataka i sigurnosti podataka.

1.2 Ova Pravila o zaštiti privatnosti (kao i svi ostali dokumenti koji se u njoj navode) iznose temelj za obradu i korištenje svih osobnih podataka od strane Udruge o „podupirateljima/cama, potencijalnim podupirateljima/cama i posjetiteljima/cama (zajedno „podupiratelji/ce“) njene internetske stranice www.civilcourage.hr („internetska stranica“) koje Udruga prikuplja od njih, koje joj oni daju ili koje ona prikuplja od trećih osoba.“ Molimo Vas da pažljivo pročitate ova Pravila o zaštiti privatnosti kako biste razumjeli prakse Udruge vezane uz osobne podatke tih pojedinaca te način na koji će postupati s njima.
1.3 Za potrebe Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 103/3 do 106/12, dalje: Zakon o zaštiti osobnih podataka ) te Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine(„GDPR“), Udruga je voditelj obrade podataka sa sjedištem na adresi: Hvarska 1c, 10000 Zagreb.
1.4 Udruga se pridržava Zakona o zaštiti osobnih podataka te se pridržava GDPR-a u vezi s prikupljanjem, čuvanjem, pohranom, korištenjem i obradom osobnih podataka o njenim podupirateljima/cama (ti se osobni podaci čuvaju u ručnoj i elektroničkoj evidenciji).
1.5 Udruga može s vremena na vrijeme mijenjati ova Pravila o zaštiti privatnosti. U tom ćemo slučaju objaviti izmjene na ovoj stranici i one će se primjenjivati od trenutka kada ih objavimo. Pojedinci bi trebali često provjeravati stranicu kako bi mogli vidjeti sve dopune ili izmjene ovih Pravila. Ova Pravila o zaštiti privatnosti posljednji su put ažurirana u 08. rujna 2020.

2. Osobni podaci koje Udruga prikuplja
Osobni podaci
(a) Udruga prikuplja i koristi sljedeće osobne podatke o njenim podupirateljima/cama:
(i) osobne informacije kao što su:
• ime i prezime;
• poštanska adresa;
• brojevi telefona (kućnog, poslovnog i mobilnog, prema potrebi);
• adresa(e) elektroničke pošte;
• poželjan način kontaktiranja;
• informacije koje su pružene prilikom registracije radi korištenja njene internetske stranice ili ispunjavanja obrazaca na njoj;
• informacije o izvršenim donacijama;
• informacije koje joj pružaju njeni podupiratelji/ce – primjerice, prilikom izvršavanja donacija, kao što su podaci o bankovnom računu radi uspostavljanja redovitog izravnog terećenja, podaci o kreditnoj kartici radi provođenja plaćanja kreditnom karticom, podaci o poslodavcu radi provođenja trajnog naloga iz plaće ili o statusu poreznog obveznika za potrebe darovne pomoći;
• informacije koje se pružaju prilikom korištenja njene internetske stranice; te
• informacije koje se pružaju prilikom sudjelovanja u aktivnostima Udruge u društvenim medijima ili na njenoj internetskoj stranici.
(ii) marketinške preferencije njenih podupiratelja/ica te informacije o tome je li i kada je izdana ili povučena suglasnost za primanje marketinških obavijesti.
(iii) prepisku između njenih podupiratelja/ica i Udruge (bilo telefonskim putem, putem elektroničke pošte ili drukčije).
(b) Udruga također prikuplja i koristi određene tehničke informacije o posjetima njenih podupiratelja/ica njenoj internetskoj stranici koje mogu uključivati, na primjer, adrese internetskog protokola („IP“) te informacije o prijavi, tipu i inačici pretraživača, posjećenim stranicama, preuzetim datotekama, punim ujednačenim lokatorima sadržaja („URL“), praćenju klikova prema njenoj internetskoj stranici, na njoj i od nje (uključujući datum i vrijeme), pregledanim ili pretraživanim proizvodima, brzini odaziva stranice, pogreškama pri preuzimanju,duljini posjeta određenim stranicama i informacije o interakcijama na stranici (poput prelistavanja, klikova i prelaska mišem preko zaslona).
(c) Neke osobne informacije koje su prethodno navedene prikupljamo izravno od podupiratelja/ice, a neke od trećih osoba (primjerice, možemo primiti osobne informacije od podupiratelja/ice prilikom izvršenja donacije putem internetske stranice trećih osoba, a podupiratelj/ica je internetskoj stranici trećih osoba dao suglasnost da može podijeti informacije s nama).
(d) Podupiratelji/ce Udruzi ne moraju otkriti osobne podatke da bi pretraživali njenu internetsku stranicu ili da bi koristili njene stranice u društvenim medijima, no trebaju joj pružiti određene osobne podatke kako bi im Udruga mogla pružati određene usluge.
(e) Udruzi je stalo do sigurnosti djece. Udruga ne prikuplja svjesno osobne podatke osoba ispod 16 godina starosti bez suglasnosti njihovog roditelja ili skrbnika. Ako imate manje od 16 godina, molimo da kontaktirate Udrugu na info@civilcourage.hr za više informacija.

3. Kolačići
Internetska stranica Centra za građansku hrabrost koristi kolačiće kako bi mogla razlučiti podupiratelja/cu od drugih korisnika/ca internetske stranice te kako bi pomogla da Udruga podupirateljima/cama pruži pozitivno iskustvo prilikom njihovog pretraživanja njene internetske stranice. Kolačići također pomažu Udruzi da poboljša njenu internetsku stranicu.

4. Kako Udruga koristi osobne podatke

Udruga prima, prikuplja, evidentira, čuva, pohranjuje, organizira, prilagođava, izmjenuje, obnavlja, pregledava, otkriva, uništava i na druge načine koristi osobne podatke podupiratelja/ce, kao što je izloženo u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti, uz privolu podupiratelja/ce, u sljedeće svrhe:
(a) za pružanje proizvoda, usluga i informacija podupirateljima/cama koje oni/one budu tražili/e od udruge;
(b) za prepisku s podupirateljima/cama i evidenciju svih relevantnih obavijesti;
(c) za slanje marketinških informacija podupirateljima/cama Udruge;
(d) za čuvanje evidencije o izvršenim donacijama i postupcima koje su poduzeli podupiratelji/cama Udruge;
(e) za primanje darovne pomoći za donacije;
(f) za pružanje podrške volonterima/volonterkama;
(g) za evidentiranje aktivnosti podupiratelja/ica vezane uz vođenje kampanje;
(h) za izvršavanje njenih obveza sukladno svim ugovorima koje sklopi s podupirateljima/cama;
(i) za obavještavanje podupiratelja/ica o promjenama u vezi s pružanjem naših usluga;
(j) za osiguravanje da je sadržaj na njenoj internetskoj stranici prikazan na učinkovit način za podupiratelje/ice i njihova računala;
(k) za održavanje njene internetske stranice i za unutarnje poslovanje, uključujući potrebe rješavanja problema, analize podataka, testiranja, istraživanja, statistike i anketiranja;
(l) za poboljšavanje njene internetske stranice kako bi bila sigurna da je sadržaj prikazan na najučinkovitiji način za podupiratelje/ice i njihova računala;
(m) za pružanje mogućnosti podupirateljima/cama da sudjeluju u interaktivnim značajkama njenih usluga; te
(n) za održavanje njene internetske stranice sigurnom i zaštićenom.

5. Kako Udruga dijeli osobne podatke

Udruga će podijeliti osobne podatke podupiratelja/ice odnosno obrađivati osobne podatke podupiratelja/ice:

(a) ako surađuje s partnerima koje je pažljivo odabrala za obavljanje djelatnosti u svoje ime, kao što su pružatelji usluga i izvođači (na primjer, pružatelji informatičkih usluga i pružatelji tehničkih i platnih usluga te usluga dostave), za potrebe izvršenja svih ugovora koje je sklopila s njima. Vrsta djelatnosti čije izvršenje Udruga može zatražiti od njih uključuje obradu, pakiranje, slanje i dostavu kupljenih proizvoda, odgovaranje na pitanja o njoj i bilo kojim uslugama koje pruža, provođenje istraživanja ili analize koji doprinose njenoj misiji te provođenje plaćanja kreditnom karticom.
Udruga odabire samo one partnere u koje ima povjerenja te im prosljeđuje osobne podatke samo onda kada se oni obvežu da će štititi Vaše osobne podatke. Udruga ne dopušta tim partnerima da koriste Vaše podatke za svoje vlastite potrebe ili da ih otkrivaju trećim osobama te će poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi osigurala da spomenuti partneri štite Vaše podatke; ili
(b) Udruga je to zakonski dužna učiniti, primjerice, prema zakonu ili nalogu nadležnog suda ili
(c) uz privolu podupiratelja/ice, u svrhu za koju je podupiratelj/ica dao privolu, ili
(d) u slučajevima određenim zakonom, ili
(e) u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta podupiratelja/ice ili druge osobe u slučaju kada podupiratelj/ica fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak, ili
(f) ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti koje ima Udruga ili treća strana kojoj se podaci dostavljaju, ili
(g) ako je obrada podataka nužna u svrhu zakonitog interesa Udruge ili treće strane
(h) u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je podupiratelj/ica stranka
(i )– ako je podupiratelj/ica sam objavio te podatke
Udruga neće prodavati informacije o podupirateljima/cama. Udruga također neće dijeliti informacije o podupirateljima/cama s drugim organizacijama osim onih koje su izravno uključene u rad Udruge.

6. Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Udruga koristi razne pravne osnove kako bi opravdala obradu osobnih podataka podupiratelja/ica. Dodatne pojedinosti po ovom pitanju izložene su u nastavku:
(a) Podupiratelji/ce su dali svoju suglasnost za obradu njihovih osobnih podataka u određene svrhe koje su prethodno navedene.
Podupiratelji/ce mogu povući svoju suglasnost za ovu obradu u bilo kojem trenutku tako što se mogu obratiti Udruzi pomoću kontaktnih podataka koji su navedeni u odjeljku „Kontakt“ u nastavku ovih Pravila o zaštiti privatnosti, no to neće utjecati na zakonitost bilo koje obrade njihovih osobnih podataka koja je bila provedena prije njihovog povlačenja suglasnosti.
(b) Obrada je nužna za potrebe zakonitih interesa Udruge
. Ti zakoniti interesi uključuju obradu, pakiranje, slanje i dostavu kupljenih proizvoda, odgovaranje na pitanja o nama i bilo kojim uslugama koje pružamo, provođenje istraživanja ili analize koji doprinose našoj misiji te provođenje plaćanja kreditnom karticom.
(c) Obrada je nužna radi izvršenja ugovora u kojemu su stranke relevantni/e podupiratelji/ce ili radi poduzimanja koraka koje su nas podupiratelji/ce tražili da poduzmemo prije sklapanja ugovora, poput kupovanja knjige ili DVD-a ili zahtjeva za besplatnim paketom za projekciju filmova o našemu radu.
(d) Obrada je nužna Udruzi kao voditelju obrade podataka radi ispunjavanja njenih zakonskih obveza, poput dijeljenja osobnih podataka kada je to zakonski dužna učiniti, primjerice, prema zakonu ili sudskom nalogu.

7. Gdje Udruga prenosi i pohranjuje osobne podatke

7.1 Osobni podaci koje Udruga prikuplja od podupiratelja/ice mogu se prenositi i/ili pohranjivati na lokacije izvan Republike Hrvatske, no unutar Europskog gospodarskog područja („EGP“). Na taj će se način osigurati odgovarajuća zaštita takvih osobnih i osjetljivih podataka. Međutim, osobne podatke također može obrađivati osoblje izvan EGP-a koje radi za jednog od njenih dobavljača (npr. pružatelji informatičkih usluga) – u tim slučajevima, Udruga pažljivo odabire dobavljače i pobrinuti će se da ima odgovarajuće ugovorne sporazume kako bi osigurala da su osobni podaci njenih podupiratelja/ice zaštićeni. To uključuje osoblje koje je zaduženo, između ostalog, za pružanje usluga podrške i obradu podataka vezanih uz plaćanje. Poduzet će sve mjere koje su opravdano nužne kako bi osigurala da se s osobnim podacima podupiratelja/ice postupa na siguran način te u skladu s ovim Pravilima za zaštitu privatnosti i mjerodavnim zakonom.
7.2 Sve informacije koje podupiratelji/ce pružaju Udruzi pohranjuju su na njene zaštićene poslužitelje i/ili na poslužitelje njenih dobavljača koje je angažirala da za nju održavaju različite informatičke sustave. Sve platne transakcije bit će kodirane pomoću TLS tehnologije. Tamo gdje je svojim podupirateljima/cama dala (ili gdje su oni odabrali) lozinku koja im omogućuje pristup određenim dijelovima njene internetske stranice, oni su odgovorni za čuvanje te lozinke u tajnosti. Udruga ih moli da ni s kim ne dijele tu lozinku.
7.3 Nažalost, prijenos informacija putem interneta nije u potpunosti zaštićen. Premda će Udruga dati sve od sebe da zaštiti osobne podatke podupiratelja/ica, ne može jamčiti zaštitu podataka koji se prenose na njenu internetsku stranicu; podupiratelji/ce preuzimaju rizik za svaki prijenos informacija. Jednom kada Udruga primi osobne podatke, koristit će stroge procedure i sigurnosne značajke da pokuša spriječiti neovlašteni pristup.

8. Osobna prava

8.1 Podupiratelji/ce imaju određena prava u vezi s osobnim podacima koje Udruga čuva o njima. Za ostvarivanje bilo kakvih prava koja su navedena u nastavku, molimo obratite nam se pomoću kontaktnih podataka navedenih u odjeljku „Kontakt“ u nastavku ovih Pravila za zaštitu privatnosti:
(a) Pristup. Na zahtjev podupiratelja/ice, Udruga će potvrdit obrađuju i koriste li se osobni podaci o njima te, ako je to slučaj, pružit će im pristup tim podacima i njihovu kopiju te ostale informacije na koje imaju pravo.
(b) Ispravak. Na zahtjev podupiratelja/ice, bez nepotrebnog odgađanja Udruga će ispraviti sve netočne i dopuniti sve nepotpune osobne podatke (te će priložiti dodatnu obavijest) koje čuva o podupirateljima/cama.
(c) Sprečavanje obrade koja bi mogla prouzročiti štetu ili uznemirenost. Udruga će poštovati prava njenih podupiratelja/ica na zahtjev da obustavi ili ne započinje obrađivati njihove osobne podatke u određene svrhe ili na određeni način koji bi mogao uzrokovati neopravdanu štetu ili uznemirenost, bilo relevantnom pojedincu, bilo trećoj osobi.
(d) Brisanje. Na zahtjev podupiratelja/ica Udruga će izbrisati osobne podatke koji se njih tiču bez nepotrebnog odgađanja u određenim okolnostima (na primjer, između ostalog, ako njihovi osobni podaci nisu više potrebni za svrhe u koje su bili prikupljeni ili drukčije korišteni).
(e) Ograničenje. Udruga će ograničiti obradu osobnih podataka podupiratelja/ica u određenim okolnostima (na primjer, između ostalog, ako oni smatraju da su njihovi osobni podaci koje Udruga čuva netočni), ako oni budu tražili od Udruge da to učini.
(f) Prenosivost podataka. Udruga će poštovati prava podupiratelja/ica da dobiju svoje osobne podatke koje su joj dostavili u strukturiranom, najčešće korištenom i strojno čitljivom formatu te da u određenim okolnostima nesmetano predaju te osobne podatke drugom voditelju obrade podataka.
(g) Pravo prigovora. Udruga će poštovati općenita prava podupiratelja/ica da se usprotive obradi njihovih osobnih podataka u određenim okolnostima.
(h) Pravo prigovora na marketing. Udruga će poštovati prava podupiratelja/ica u vezi s korištenjem njihovih osobnih podataka za izravne marketinške svrhe. Posebice, Udruga neće započinjati ili će obustaviti obradu svih osobnih podataka pojedinaca za izravne marketinške svrhe ako u bilo kojem trenutku pojedinci budu tražili od nje da to učini.
(i) Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući profiliranje. Udruga će donositi odluke na temelju automatizirane obrade, uključujući profiliranje, ali će osigurati da uvijek možete dobiti pregled svih automatiziranih odluka od jednog od njenih članova osoblja te da možete izraziti Vaše stajalište i osporiti sve takve odluke.
Udruga neće donositi nikakve automatizirane odluke na temelju osjetljivih osobnih podataka osim ako je primila Vašu izričitu suglasnost da to može učiniti ili ako je to inače nužno radi značajnih razloga javnog interesa na temelju mjerodavnog zakona.
8.2 Udruga će obraditi sve osobne podatke u svakom slučaju u skladu s pravima podupiratelja/ica jedino u onolikoj mjeri koja se zahtijeva i koja je u skladu s mjerodavnim zakonom (uključujući, bez ograničenja, u skladu sa svim primjenjivim vremenskim ograničenjima i zahtjevima vezanima uz naknade i pristojbe).
8.3 Udruga će poštovati prava podupiratelja/ica vezana uz korištenje njihovih osobnih podataka za izravne marketinške svrhe. Posebice, neće započinjati ili će obustaviti obradu svih osobnih podataka pojedinaca za izravne marketinške svrhe ako u bilo kojem trenutku podupiratelj/ica bude tražio/la od nje da prestane.
8.4 Podupiratelji/ce mogu ostvariti svoja prava tako da se obrate Udruzi pomoću kontaktnih podataka navedenih u odjeljku „Kontakt“ u nastavku ovih Pravila o zaštiti privatnosti.

9. Kontakt

9.1 Pitanja, komentare, zahtjeve i pritužbe vezane uz ova Pravila o zaštiti privatnosti i/ili korištenje osobnih podataka podupiratelja/ica Udruge, šaljite na adresu: info@civilcourage.hr ili na Centar za građansku hrabrost, Ilirski trg 8, 10 000 Zagreb, Hrvatska.
9.2 Udruga nije ‘tijelo javne vlasti’, kako je definirano u Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15), te stoga neće odgovarati na zahtjeve za informiranjem koji su podneseni na temelju tog Zakona.


Izjava o kolačićima

Uvod

Internetske stranice Centra za građansku hrabrost (u daljnjem tekstu: Udruga) koriste kolačiće (en. cookies) u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva te optimalnog rada i bolje funkcionalnosti stranica. Pregledavanjem i korištenjem internetskih stranica Udruge korisnici istih pristaju na upotrebu kolačića.
Više od devedeset posto svih internetskih stranica koristi se ovom praksom, no prema odredbama Europske Direktive o privatnosti i elektroničkim komunikacijama, od 25. ožujka 2011. godine, obvezni smo prije spremanja kolačića tražiti pristanak korisnika/ca te se obavijest u tom smislu prikazuje odmah prilikom otvaranja internetskih stranica Udruge. EU direktiva je donesena kako bi se zaštitila privatnost posjetitelja internetskih stranica, a njezin cilj je osvijestiti korisnike/ce o načinima na koji internetske stranice prikupljaju osobne podatke, kao i o mogućnostima pristanka na njihovu razmjenu.
Kolačiće je moguće i onemogućiti, odnosno blokirati, nakon čega će korisnik/ca i dalje moći pregledavati naše internetske stranice, no u takvom slučaju neke mogućnosti stranica možda neće biti dostupne.
Posebno ističemo kako kolačići nisu štetni za računalo, mobitel i/ili tablet korisnika/ce te ne sadrže niti prenose viruse, već samo omogućuju praćenje korisnika/ce na internetskoj stranici Udruge, radi prikupljanja statističkih podataka o posjećenosti stranica, učestalosti i načinu pregledavanja i korištenja stranica te radi autentifikacije korisnika/ce, spremanja postavki, prikaza oglasa i sl.

Što su kolačići?

Kolačići su male jedinice podataka, odnosno male količine informacija privremeno spremljene na računalo, mobitel i/ili tablet korisnika/ce od strane posjećenih internetskih stranica. Kolačići identificiraju korisnika/cu kada isti posjeti iste internetske stranice, a kako bi se olakšalo korištenje stranica tijekom jednog posjeta (upotrebom tzv. privremenog kolačića) ili tijekom više posjeta istima (upotrebom tzv. trajnog kolačića). Kolačići, između ostalog, služe da bi internetska stranica radila optimalno te kako bi se mogla vršiti daljnja unaprjeđenja stranica u svrhu neprekidnog poboljšavanja korisničkog iskustva.
Privremeni kolačići uklanjaju se s interneta po zatvaranju internetskog preglednika, dok trajni kolačići ostaju danima, mjesecima pa čak i godinama na računalu, mobitelu i/ili tabletu korisnika/ce nakon zatvaranja programa internetskog preglednika. Kolačići se upotrebljavaju za pohranjivanje korisnikovih/korisničinih postavki na internetske stranice (primjerice, odabranog jezika, adrese i sl.) te korisniku/ci omogućuju bržu i osobniju uslugu. Kasnije, kada korisnik/ca ponovno otvori iste internetske stranice, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici, što omogućava stranicama da prikažu informacije prilagođene potrebama korisnika/ce. Te informacije mogu biti spremljene jedino ukoliko korisnik/ca to omogući, odnosno stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im korisnik/ca nije dao niti se može pristupiti drugim datotekama na računalu, mobitelu i/ili tabletu korisnika/ce. Pojašnjenja radi, kolačići mogu spremati različite informacije (uključujući i dio osobnih informacija, kao što su korisnikovo/korisničino ime i adresa elektroničke pošte), međutim, ukoliko korisnik/ca uskrati dopuštenje za korištenje kolačića, kolačići ne mogu skupljati korisnikove/korisničine podatke. Ako internetske stranice ne koriste kolačiće, korisnik/ca će se smatrati novim posjetiteljem/icom svaki put kada pređe na neku novu stranicu ili ponovno posjeti iste internetske stranice.
Kolačiće mogu postaviti internetske stranice koje posjećujete (tzv. kolačići prve strane) ili druge internetske stranice koje nude sadržaj stranica koje gledate (tzv. kolačići treće strane). Kolačići su podaci koji se spremaju u internetskom pregledniku. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu vidljive korisniku/ci, dok se postavke internetskog preglednika mogu postaviti tako da korisnik/ca sam odabere želi li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, želi li pobrisati spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internetskog preglednika i slično.

Više o kolačićima možete saznati na sljedećim stranicama:
www.allaboutcookies.org
www.youronlinechoices.com/hr
www.aboutads.info/choices

Korištenje kolačića na internetskim stranicama Udruge

Internetske stranice Udruge upotrebljavaju kolačiće s ciljem omogućavanja boljeg iskustva korisnika/ce te u svrhu praćenja statističke posjećenosti, učestalosti i načina korištenja stranica, a radi dobivanja nužnih informacija o svrsishodnosti i uspješnosti stranica.
Za mjerenje posjećenosti, učestalosti i načina korištenja stranica, Udruga koristi Google Analytics (GA) alate. Na primjer, neki naši kolačići šalju neosobne podatke prema GA; tu uslugu koristimo za prikupljanje informacija o učestalosti posjeta našim stranicama, o tome koje stranice su uputile korisnika/cu na nas, koliko se dugo stranice gledaju, koji dijelovi istih se najviše gledaju i sl. Kolačići nam pritom ne otkrivaju identitet korisnika/ce, nego su potrebni za dobivanje potpunije predodžbe o tome koliko ljudi koristi naše internetske stranice i na koji način. To nam pomaže u nastojanju da neprekidno poboljšavamo korisničko iskustvo, u smislu boljeg, potpunijeg i svrsishodnijeg sadržaja. Udruga na svojim internetskim stranicama koristi i kolačiće treće strane, koji nisu postavljeni od naših internetskih stranica, ali korisnicima/cama olakšavaju pristup sadržajima. Privremeni kolačići koje Udruga koristi automatski se brišu kada korisnik/ca zatvori internetski preglednik, a koriste se za omogućavanje pristupa sadržaju i omogućavanje radnji koje se mogu poduzeti kada korisnik/ca svoje podatke učini dostupnima korištenjem naših internetskih stranica. Trajni kolačići koje Udruga koristi obično ostaju u internetskom pregledniku korisnika/ca do isteka ili dok ih korisnik/ca ručno ne izbriše. Trajne kolačiće koristimo kako bismo bolje razumjeli navike korisnika/ce naših internetskih stranica te sukladno tome poboljšali sadržaj i korisničko/čino iskustvo (prikupljeni podaci su anonimne prirode, s obzirom na to da Udruga nema pristup identifikacijskim podacima korisnika/ce). Također upotrebljavamo kolačiće o dostupnosti za pohranjivanje podataka o postavkama koje korisnik/ca koristi, kao što je primjerice veličina prikaza i slično, te kolačiće koji će korisnicima omogućiti označavanje stranica za potrebe brzog pristupa/prikazivanja na osobnim korisničkim računima na društvenim mrežama. Prikupljene podatke o korisnicima, odnosno o načinu korištenja naših internetskih stranica Udruga koristi na sljedeće načine:
• kako bi osigurala da je sadržaj stranica prikazan na način koji je najučinkovitiji za korisnika/cu i njegovo/njeno računalo, mobitel i/ili tablet
• kako bi mogla pružiti informacije i usluge koje je korisnik/ca tražio/la i/ili za koje smatra da bi korisniku/ci mogli biti važni, ako je korisnik/ca prethodno dao/la svoj pristanak za ostvarivanje neposrednog kontakta u tom smislu
• kako bi ispunila svoje zakonske obveze
• kako bi korisnicima/cama omogućila sudjelovanje u interaktivnim sadržajima njene elektroničke komunikacije
• kako bi korisnike/ce obavijestila o promjenama u njenim uslugama
• kako bi lakše ponudila i organizirala uspješna događanja i izlaganja.

Kako onemogućiti kolačiće?

Ukoliko korisnik/ca želi onemogućiti spremanje kolačića na računalu, mobitelu i/ili tabletu, može to učiniti prilagodbom postavki u internetskom pregledniku koji koristi. Skrećemo pozornost da se onemogućavanje tj. blokiranje kolačića može nepovoljno odraziti na funkcionalnost stranica.