Svaka nova školska godina – novi izazovi, kako za djecu, tako i za roditelje. Očuvanje načela sekularnosti u hrvatskim školama svakako predstavlja poseban izazov!

Naš informativni priručnik “Bez boga, bez vjeronaukasvim zainteresiranim roditeljima prvašića i starijih školaraca nudi informacije o školskom vjeronauku i pravima djeteta u školskom sustavu.

Vjeronauk – da ili ne?

Prilikom upisa prvašića u prvi razred – već u travnju/svibnju – roditelji moraju odlučiti o upisu djeteta na vjeronauk. Pročitajte proglas naših aktivistkinja o školskom vjeronauku – možda vam pomogne u odluci.

PROGLAS - VJERONAUK - ZAŠTO NE!

Ispis s vjeronauka

Prema čl. 2 stavka 3. Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture roditelji i punoljetni učenici koji bi željeli promijeniti odluku o pohađanju vjeronauka dužni su o tome pismeno obavijestiti školu prije po­četka nove školske godine (što znači najkasnije negdje do sredine kolovoza).

Da bi roditeljima olakšali postupak Centar za gradjansku hrabrost pripremio je šprancu pisma koju je potrebno preporučeno dostaviti u dva primjerka ravnateljstvu škole (a još jedan primjerak ostaje kod roditelja).


     

Zbrinjavanje djeteta koje ne pohađa vjeronauk

No izazovima nikad kraja: mnogim roditeljima djece koja ne pohađaju vjeronauk najveći problem predstavlja neprimjereno zbrinjavanje njihove djece. Djeca koja ne upisuju vjeronauk nemaju organiziran program za vrijeme dok su druga djeca na satu vjeronauka – ona vrijeme najčešće provode prepuštena sama sebi – sjede u hodniku ili šetaju dvorištem. U posljednje vrijeme neke škole znaju ponuditi prostor školske knjižnice, pod uvjetom da je otvorena. Često se pribjegava samo naizgled plemenitoj ponudi pozivanja djece da prisustvuju satu vjeronauka, kako „ne bi bila sama“.

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i prema preporukama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, škole su dužne djeci koja ne pohađaju vjeronauk organizirati kvalitetno i sadržajno provođenje vremena.

Zaključane knjižnice, prazni hodnici ili prisutnost na satu vjeronauka to svakako nisu!

“U razredima gdje dio učenika ne pohađa vjeronauk, škola je obavezna osigurati aktivnosti, prostor i osobu koja će o djeci voditi računa. Školski knjižničar ne može biti ta osoba koja će s djecom provesti 70 sati godišnje.” – poručio je Ministar.

U pismu od 27. svibnja 2015. godine Pravobraniteljica za djecu nas infomira: “Primali smo pritužbe roditelja na organizaciju i provedbu nastave vjeronauka i ostalih izbornih predmeta u osnovnoj školi, koje ukazuju na to da za djecu koja ne pohađaju vjeronauk nije osmišljen odgovarajući alternativni sadržaj, odnosno izborni predmet, čime se ukazuje na nejednake obrazovne standarde i mogućnosti djece u osnovnoj školi. Ispitujući način organizacije i provedbe izbornih predmeta u osnovnoj školi, od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta obaviješteni smo da su za djecu koja ne pohađaju vjeronauk, škole dužne organizirati druge sadržaje i aktivnosti, a na temelju interesa učenika i uz suglasnost roditelja, mogu organizirati i izbornu nastavu drugih nastavnih predmeta.

Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta prijašnjih smo godina uputili preporuku da se nastava svih izbornih predmeta, pa tako i vjeronauka, odvija, u pravilu, prvi i posljednji sat po rasporedu ili u suprotnoj smjeni, kako djeca ne bi bila bez nadzora, izvan škole ili u neprimjerenim školskim prostorijama. O našoj preporuci Ministarstvo je obavijestilo škole i prema našim saznanjima, mnoge škole vode računa o organizaciji nastave vjeronauka tako da sat vjeronauka bude prvi ili posljednji sat po rasporedu.”

Roditelji imaju pravo tražiti od škole da ispuni svoje dužnosti prema njihovom školskom obvezniku. Ako škola ne želi ispuniti svoje zakonske obaveze roditelji imaju pravo (pismeno i preporučeno) obratiti se Upravi za odgoj i obrazovanje pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja (Donje Svetice 38, 10000 Zagreb).

Priredili smo i šprancu za pismo kojim roditelji od škole mogu tražiti zbrinjavanje djeteta koje ne pohadja vjeronauk, a nije mu organizirano kvalitetno i sadržajno provodjenje vremena.