Podržite kurikulum zdravstvenog odgoja uključivanjem u javnu raspravu!

Javna rasprava o kurikulumu zdravstvenog odgoja otvorena je do 12.07., a provodi se nakon što je Ustavni sud ukinuo odluke Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta o uvođenju zdravstvenog odgoja i to zbog proceduranih manjkavosti, odnosno nedostatka javne rasprave, a na temelju prijedloga za ocjenu ustavnosti koje su podnjeli: GROZD,  Hrvatska stranka prava 1861, Udruga za promicanje etike, morala, obiteljskih vrijednosti i ljudskih prava, Dario Čehić, Stojan Tokić te Miroslav Kota .

Jako je važno da pojedinci/ke i organizacije podrže kurikulum kroz javnu raspravu ako se s njime slažu jer u suprotnom će Ministarstvo dobiti komentare samo od protivnika zdravstvenog odgoja i time će se otežati ili čak onemogućiti njegovo provođenje.

Već je početkom 2013. godine neformalna građanska inicijativa za promicanje i zaštitu Ustavom RH zajamčenih sekularnih vrijednosti Glas razuma – Pokret za sekularnu Hrvatsku zajedno s drugim inicijativama Građanska akcija i Nisam vjernik, te udrugama Protagora, David i Centar za građansku hrabrost održala javni prosvjed pod nazivom „Skup razuma“ i u proglasu izrazila podršku Vladi RH u kreiranju školskog programa na temelju suvremenih znanstvenih spoznaja i ustavnih i ljudskopravaških vrijednosti.

Ovaj obrazac ispunjen je u ime Centra za građansku hrabrost i iz gore navedenog proglasa ponavljamo tada izrečen i danas još važeći stav da u sekularnoj državi, kakva je po svom Ustavu i RH, javnoškolstvo mora biti također sekularno i da o njemu treba odlučivati Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta poštujući suvremena stručna i znanstvena dostignuća te ustavne i ljudskopravaške vrijednosti koje su po svojoj definiciji sekularne.

Djeca imaju pravo na informacije, na izgradnju vlastitog identiteta, mišljenja, pa i svjetonazora.

Kurikulum, ne nudi nikakvu rodnu ideologiju već samo razlikovanje između spola kao biološke i roda kao društvene kategorije. Ne treba zaboraviti da je roditeljska obveza opisana u Obiteljskom zakonu da se djecu odgaja po načelima rodne ravnopravnosti. Rodna ravnopravnost je jedno od ustavnih načela Republike Hrvatske! O njoj se u hrvatskim školama itekako treba govoriti!

U prilogu je obrazac za komentare u kojem se već nalaze primjedbe Centra za građansku hrabrost… Obrazac za kurikulum ZO

O Centru: Kuha li i tata povrće i čije je žensko tijelo?

 

4.02.2013.

Zdravstveni odgoj

Web stranicu Zdravstveni odgoj.hr zajednički su bile pokrenule organizacije civilnog društva koje podržavaju zdravstveni odgoj i smatraju važnim da obrazovni sustav svoj djeci i mladima prenese osnovne informacije i razvije kompetencije koje će pridonijeti očuvanju njihovog zdravlja u različitim područjima od prevencije nasilja, ovisnosti i drugih rizika do odgovornog seksualnog ponašanja.

Skolske novine ZOSmatramo da zdravstveni odgoj treba provoditi tako da se uvažavaju različitosti među mladima te promoviraju ustavne i zakonske vrijednosti kao što su mirotvorstvo, socijalna pravda, održiv razvoj, poštivanje ljudskih prava, rodnu ravnopravnost i ravnopravnost svih ljudi te zabranu diskriminacije.

Među nama se nalaze osobe koje su i same bile ili jesu odgojno-obrazovni djelatnici, osobe koje se dugo godina bave neformalnim obrazovanjem te mlade osobe i roditelji. Smatramo da je važno sadržaje zdravstvenog odgoja uvesti jer djeca i mladi imaju pravo znati kako unaprijediti i zaštiti vlastito psihičko i fizičko zdravlje. Pri čemu se zalažemo za praćenje procesa uvođenja zdravstvenog odgoja i evaluaciju njegove provedbe.

Organizacije i inicijative civilnog društva koje su sudjelovale u kreiranju web stranice su:

B.a.b.e. CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Centar za građansku hrabrost Centar za mirovne studije – CMS Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću Forum za slobodu odgoja Hrvatsko debatno društvo GONG Koordinacija udruga za djecu Kuća ljudskih prava Mreža mladih Hrvatske RODA – Roditelji u akciji Srpski demokratski forum Status M Ženska soba Zagreb Pride Ambidekster klub Udruga roditelja Korak po korak Uvođenje zdravstvenog odgoja i izradu web stranice podržavaju organizacije okupljene oko Platforme 112.