O Centru

Published by admincourage on

CILJEVI

Udruga Centar za građansku hrabrost osnovana je 2011. u Hrvatskoj s ciljem promicanja i poticanja građanske hrabrosti, osviještenih vrijednosti humanističke misli i slobodoumlja, slobode savjesti, uvjerenja i mišljenja, te feminističke etike odgovornosti i solidarnosti u zaštiti ljudskih prava, ravnopravnosti i u kritičkom suočavanju sa prošlošću.

MISIJA

Misija naše udruge jest nadahnuti čovjeka humanističkom mišlju, feminističkom solidarnošću i građanskom hrabrošću.

Naša etička savjest nas p(r)oziva na odgovornost i solidarnost, napose na građansku hrabrost. Razumom i savješću rukovođena, građanska hrabrost nam priskrbljuje dignitet bića sposobnog da bira i, time, etički neprihvatljivim izazovima života kaže – NE!

VIZIJA

Vizija naše udruge jest slobodnomisleće ljudsko biće – razumno, odgovorno, pravedno, solidarno, hrabro – koje aktivno živi život vrijedan življenja.

TEMELJI

Naš aktivizam nadahnut je vrijednostima evolucijskog humanizma, politikom ženske solidarnosti i imperativom građanske hrabrosti.

The termevolutionary humanism“, kojeg naša udruga promovira, označava postnacionalni, sekularni i kritičko-racionalni (tj. i antidogmatski i antirelativistički) svjetonazor zasnovan na znanstvenim, filozofskim i umjetničkim izvorima.

How to live a good and just life?
People who believe the answer to this question lies in human knowledge and critical awareness, who are compassionate and feel they should be solidary with the needs and rights of others are called humanists.

Svaka osoba snosi odgovornost za svoj život. Naši postupci trebaju biti temeljeni na promišljenim odlukama, a ne na nepromišljenom prihvaćanju tuđih stavova, vlastitih strahova i ustaljenih navika. Kritičko preispitivanje sebe i društva, autoriteta, stečenog znanja, religijskih učenja, tradicija, korištenje vlastitog razuma, građanska hrabrost, spremnost preuzimanja odgovornosti za vlastite riječi i djela – koristit će nama i našoj djeci da bez straha i obmana, odgovorno i ispunjeno, živimo život vrijedan življenja.


Humanistic thought is incomplete without feminist thought - only in their interconnectedness, they offer a complete picture of a society that most easily bases its patriarchy on religious postulates. Ease is not reflected in the strength and prudence of arguments, but in a kind of aura of the dogmatism of the religious understanding of patriarchal power structures.

We believe that feminists must not give in to the challenge of critically rethinking the religious conception of female identity. In the critique of such worldviews and in the consideration of alternatives, it is precisely clear and unambiguous feminist thought that offers the most concise answers.

No feministička teorija nije samo bitna u religijskom diskursu. Postoji i ogromna potreba za razbijanjem predrasuda koja vladaju prema feminizmima u aktivnom ireligioznom pokretu. Iznenađeni smo izraženim antifeminističkim stavom koji svako malo ispliva na društvenim mrežama među aktivnim (inozemnim i tuzemnim) ireligioznim osobama. Stupanj neznanja o feminističkoj povijesti, logičke pogreške i krivi zaključci koji se donose na osnovu antifeminističkog i često seksističkog stava ne čude koliko zapanjujuća i ignorantska tvrdoglavost s kojom se ti stavovi pokušavaju racionalno opravdati.

Naša udruga temelji svoj aktivizam na feminističkoj solidarnost. Naša solidarnost je glasna i nepokolebljiva, jer feministička solidarnost nisu sramežljivo promrmljane riječi potpore, čija je jedina svrha smirivanje vlastite građanske savjesti.

Ona započinje odlukom da saslušamo ispovijest Druge osobe, da čujemo njezino iskustvo, njezine vrijednosti, stavove i odluke. Da riječima damo prostor i vrijeme kako bi bile izrečene njezinim glasom… biti solidarna znači razumijeti priču Druge…

Solidarity means not to stop at understanding and compassion, but to actively and visibly show our own being in solidarity with the person we are with. Solidarity means consciously accepting the world of power we live in and acknowledging to ourselves that genuine and selfless solidarity with others and the difference is not possible if there is no willingness to deconstruct the discriminatory system - the system that led to the need for solidarity - from the root, even at a cost. deconstruction of one's own identity and privileges, built on its foundations. In feminist solidarity, it is not we and "ours" that matter - but the Other, her rights, her identity, and integrity.

Feminist solidarity for us means being part of the protest, knowing that our visibility, our bodies - with the danger of violent attacks - means stronger support for the disenfranchised than a hundred statements of support. Solidarity means - on behalf of those who do not (yet) have that power - to be active, loud, humble, disobedient, disloyal, defiant, and destructive towards all forms of discrimination!


U ozračju te solidarnosti jača i građanska hrabrost. Naša udruga se vodi građanskom hrabrošću, koju je ponudio prof. dr. Esad Bajtal:“U tom kontekstu, hrabrost služenja razumom pokazuje se kao temelj etičkog profiliranja individue; tj. hrabrost služenja vlastitim razumom, postaje osnovom javnog životnog (građanskog) stava koji se (psiho)politički artikulira kao odvažno samopotvrđivanje individualnog sopstva u otporu spram opresivne, ili na neki drugi način civiliziranim uzusima življenja neprihvatljive vladavine vlasti. Tu hrabrost samopotvrđivanja sopstva kao razumnog bića odlučnog da samostalno misli sebe –u svijetu ovdje nazivamo – građanska hrabrost.”

Građanski hrabra samo je ona osoba koja (sama pred sobom, pred svojom savješću), nema hrabrosti da bude kukavica. Od nekonformističkog života gore je živjeti život u kukavičluku i negaciji vlastitog identiteta.

IZBOR AKTIVNOSTI

Izbor najuspješnijih projekata Centra su:

o Osnivanje Slobodnomisliteljske Akademije u travnju 2013. god. koja od tad kontinuirano organizira humanističke radionice za osnovnoškolsku djecu;

o Organiziranje online akcije “Sekularna hrabrost (tj. “Secularity without Compromise”) u ožujku i rujnu 2014. i izrada informativnog priručnika za roditelje “Bez boga, bez vjeronauka”;

o Sudjelovanje u organizaciji prvog “Skupa razuma” održanog 16. siječnja 2013. god. u Zagrebu;

o Tiskanje i promocija knjige “Humanizam za djecu” na nekoliko jezika u 2014. i 2015. god.;

o Sudjelovanje predsjednice Centra kao pravnice na sjednicama saborskih Odbora prilikom donošenja Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji u 2012. god.;

o Sudjelovanje predsjednice Centra u hrvatskom pravnom timu Ženskog suda – feministički pristup pravdi od 2013. do 2015. god.;

o Suorganiziranje prosvjeda u sjećanje na ubijene zaposlenike novinskoga lista Charlie Hebdo održanog 2015. god. u Zagrebu;

o Suorganiziranje prosvjeda u sjećanje na žrtve vojno-redarstvene akcije Oluja, održanog 2014. i 2016. do 2019. god. u Zagrebu;

o Organiziranje prve humanističke konferencije u Hrvatskoj, održane u listopadu 2016. god.

o Sudjelovanje predsjednice Centra u upravnom odboru Europske humanističke federacije od 2017. do 2020. god. i raznim sastancima, druženjima i konferencijama humanističkih organizacija.

o Projekt “Ispis iz Rimokatoličke crkve“.

o Podrška ženama koje se bore protiv mizoginih pravila u islamu “Reci ne pokrivalu!

o Podrška ženama protiv seksualnog iskorištavanja “Abolicija prostitucije

o Podrška i pratnja ženama koje se odluče na pobačaj “Hrabre sestre

en_GB
%d bloggers like this: